ICO Aardwarmte: ‘Plaatsing warmtebuffer op locatie Symfonielaan al langer bekend’

ICO Aardwarmte heeft in mei 2020 al aangekaart dat vast stond dat de 18 meter hoge warmtebuffer van Eneco zou komen nabij het WarmteOverdrachtStation (WOS) aan de Symfonielaan. In 2019 was volgens dit document reeds bekend dat de warmtebuffer daar zou komen. Bewoners in de wijk Zuilenstein hadden hierop geen enkele invloed en zouden de 18 meter hoge opslag zonder pardon in de maag gesplitst krijgen. Ook het plaatsen van twee minder hoge opslagtanks was onbespreekbaar. Te duur, aldus Eneco aan de gemeente Nieuwegein in deze stukken, die opgevraagd zijn in het kader van Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

ICO Aardwarmte constateert bovenstaande, gezien de staat van het rapport (‘Verkennend perspectief warmtebuffer voor verduurzaming warmtenet’) en het daarin vermelde detail, voornemens voor het realiseren van de warmtebuffer waarschijnlijk al langere tijd bestonden, en dat het mogelijk is dat al begin 2020 of eerder de locatie op de Symfonielaan bij de betrokken partijen op de radar stond.

ICO Aardwarmte is een onafhankelijke organisatie en bewaakt op evenwichtige wijze de belangen van alle betrokken partijen; in de advisering wordt dan ook veel aandacht geschonken aan de belangen van partijen “die niet aan tafel zitten”, in het bijzonder burgers of betrokken bewoners voor wie de toegang tot het bestuurlijk debat moeilijk(-er) is.

In de context van het project LEAN had de gemeente Nieuwegein ICO Aardwarmte gevraagd te adviseren omtrent de conceptstudie ‘Verkennend perspectief warmtebuffer voor verduurzaming warmtenet’ van Eneco en de gemeente Nieuwegein.

Participatie ?
Opvallend is dat in het rapport de warmtebuffer als onontkoombaar gepresenteerd werd. ICO Aardwarmte in zijn advies aan de gemeente Nieuwegein: ‘Het lijkt op voorhand een uitgemaakte zaak terwijl participatie van burgers voorzien wordt in Q3 2020. Zoals het er nu voorstaat lijkt die participatie beperkt tot het informeren over de voorgenomen plaatsing van de warmtebuffer en de acceptatie ervan door de omwonenden. In dat geval is het van groot belang de juiste verwachtingen te scheppen in de communicatie, zeker gezien de voorgestelde omvang van de warmtebuffer en de effecten op de beleving ervan door de directe leefomgeving.’

De publieke discussie over Aardwarmte en de warmtebuffer lijkt een dubbele bodem te hebben. De plannen van een warmtebuffer sluiten (vanwege ruimtelijke beperkingen en veiligheid) een geothermieboring aan de Symfonielaan uit en daarmee is de discussie met de bewoners over aardwarmte op deze locatie onnodig geworden als de warmtebuffer door zou gaan. Dit betekent dat allang bekend was dat op de locatie Zuidstedeweg, nabij tennisverenging Oudegein, geboord zou gaan worden naar Aardwarmte.

ICO Aardwarmte: ‘Terugkijkend is een dergelijke gang van zaken te betreuren. Op deze wijze wordt een zinvol publiek debat uitgehold en verliezen in het bijzonder burgers vertrouwen in de betrokken partijen. In het vervolg van het lopende traject is het cruciaal dat er helderheid verschaft wordt over de verwachtingen die burgers mogen hebben. Als in het geval van de warmtebuffer het evident is dat die bij het WOS aan de Symfonielaan moet komen, wek dan niet de verwachting dat burgers nog invloed kunnen hebben op de locatiekeuze.’

Weg met de dubbele agenda en de komende ‘Avond van de Raad’
ICO Aardwarmte beveelt aan dat alle partijen, waar mogelijk samen, met een schone lei starten en dat daarbij de (dubbele) agenda’s of parallelle processen van tafel gaan. Donderdag 11 februari aanstaande is er een ‘Avond van de Raad over dit onderwerp. Deze is online te volgen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren