Bewoners tegen komst 18 meter hoge warmtebuffer in hun wijk

Het college van B&W wil medewerking verlenen aan het realiseren van een warmtebuffer bij de hoek Symfonielaan/A.C. Verhoefweg. Deze warmtebuffer wil Eneco plaatsen bij het bestaande WarmteOverdrachtStation (WOS) in de wijk Zuilenstein. Hierdoor wordt op korte termijn gas bespaard en op langere termijn verdere verduurzaming van het warmtenet mogelijk gemaakt. Het college staat positief tegenover het ontwerp van de warmtebuffer dat samen met een groep omwonenden is bedacht. Althans, dat zegt de gemeente Nieuwegein. Maar daar denken de bewoners in de wijk Zuilenstein anders over.

Naar aanleiding van het eerder gepubliceerde artikel over de warmtebuffer die Eneco aan de rand van de wijk Zuilenstein wil bouwen, krijgt onze redactie meerdere reacties binnen dat er totaal geen overleg is geweest met de bewoners.

Ronald Barteram laat weten: ‘Het klopt dat buurtbewoners hebben mogen meepraten over het ontwerp van de warmtebuffer. Er is echter een kanttekening bij het hele verhaal. Allereerst zijn de buurtbewoners nooit in kennis gesteld over het feit dat de buffer er zou komen, ten tweede is er een grote groep bewoners tegen de komst van de buffer! Tijdens online vergaderingen is dit ook al meerdere malen aangegeven door de bewoners. Eneco stelde meer voor dat ALS de buffer er komt, hoe willen jullie dan hoe deze eruit komt te zien. Toen is gekozen voor het minst erge ontwerp, met nog steeds als standpunt dat de bewoners de buffer niet zien zitten en dat ding liever niet zien komen.’

Eneco wil deze warmtebuffer plaatsen bij het WarmteOverdrachtStation Zuilenstein, omdat hier de buffer kan worden gevoed door de transportleiding uit Utrecht en aangesloten kan worden op het stadswarmtenet. Eneco: ‘Door het inzetten van een warmtebuffer kunnen we deze pieken in de warmtevraag opvangen en tegelijk gas besparen. Met de warmtebuffer besparen we ongeveer 10 – 20% CO2-uitstoot en maken we tegelijkertijd de ontwikkeling van duurzame bronnen mogelijk. Duurzame bronnen werken namelijk het beste op een zo constant mogelijk vermogen.’

Bargeram: ‘Mijn partner heeft tot nog toe alle vergaderingen bijgewoond. De bewoners krijgen nu het gevoel dat er al besloten is dat de buffer er komt zonder verdere inspraak van buurtbewoners die straks tegen een 18 meter hoog gebouw aan zitten te kijken. Als bewoners zijn we het niet eens met de gang van zaken en we willen zo een hoog ding niet in onze wijk. Zo zit het verhaal dus in elkaar.’

Reactie gemeente Nieuwegein
“Gemeente en Eneco hebben vanaf de zomer van 2020 diverse stappen gezet om inwoners en omwonenden te informeren en te betrekken bij de plaatsing van de buffer. Er is in diverse (gemeentelijke) media, zoals de Molenkruier maar ook via informatiebrieven huis-aan-huis, veel aandacht geweest voor de buffer, het waarom en hoe inwoners in het proces kunnen meepraten. Vervolgens zijn tijdens de Nieuwegeinse Warmteweken twee online bijeenkomsten geweest met ongeveer 70 deelnemers waar veel vragen zijn beantwoord.”

“Daarna is vanaf begin november verder een vervolg gegeven aan het betrekken van de buurt met een buurtbericht aan circa 1.000 omwonenden uit de omliggende wijken met een uitnodiging om mee te denken over het ontwerp van de warmtebuffer. Tijdens het hele traject zien we dat een deel van de inwoners positief is over de verduurzaming van Nieuwegein met de komst van de buffer, en een deel van de inwoners is niet positief is over de komst van de buffer vanwege de grootte. We begrijpen beide kanten. Naast het belang van verduurzaming, zijn we ook van mening dat het huidige ontwerp inzet op een goede inpassing met een kwaliteitsimpuls dat het gebied goed kan gebruiken. In een laatste buurtbericht eind december aan dezelfde 1.000 omwonenden heeft de gemeente de omwonenden geïnformeerd over het bedachte ontwerp en het verdere besluitvormingsproces van het college (begin januari) en de raad. Ook zal Eneco in het tweede kwartaal van 2021 een omgevingsvergunning aanvragen. Het college zal daarop een zienswijzenprocedure starten voor inwoners om te reageren. Pas als de vergunning onherroepelijk is, is het project definitief.”

Omgeving wordt opgeknapt
Mocht de warmtebuffer er komen, dan wordt ook het hele gebied rond het WarmteOverdrachtStation (WOS) verbeterd. In het schetsontwerp worden al bomen en struiken geplant om de buffer zoveel mogelijk uit het zicht te plaatsen. Ook wordt het bestaande gebouw opgeknapt.

Verduurzaming Nieuwegeinse stadsverwarming
De gemeente Nieuwegein wil in 2040 energieneutraal zijn en Eneco wil vanaf 2040 alleen nog duurzame stadswarmte leveren. De helft van de Nieuwegeinse woningen is aangesloten op stadsverwarming. De plaatsing van een warmtebuffer is een belangrijke oplossing voor de verduurzaming van het warmtenet in Nieuwegein. Warmte die wordt geproduceerd op momenten van minder vraag kan door de buffer tijdelijk worden opgeslagen. Deze warmte wordt dan weer gebruikt als ‘s-ochtends de douche en de verwarming aan gaat.

Ook bewoners wijk Fokkesteeg in opstand
Ook de bewoners uit de wijk Fokkesteeg zijn furieus op de gemeente Nieuwegein. Onlangs werd bekend dat in hun achtertuin mogelijk geboord gaat worden naar aardwarmte. Dit zou gebeuren op het stukje braakliggend grond langs de Zuidstedeweg en nabij de tennisbanen aan de rand van Park Oudegein (Hoek Zuidstede). De bewoners rondom het gebied willen overleg en overwegen in opstand te komen. Op sociale media wordt opgeroepen om spandoeken te maken en fluitjes te kopen om reuring te maken. Ook is er een petitie gestart.

2 thoughts on “Bewoners tegen komst 18 meter hoge warmtebuffer in hun wijk

  1. Peter Verhoeven

    Iedereen wil positief meedenken en -praten over oplossingen betr. klimaatmaatregeling, co2 verlaging, terugdringen opwarming van de aarde, maar…… als het maar niet in MIJN achtertuin is. Bekrompen egoïsme of kortzichtigheid?

  2. Voordat het veiligheidsprobleem met de fietstunnel etc is opgelost mag de raad niet akkoord gaan met de buffer op die plaats.
    Een sloot graven langs de tunnel is niet mogelijk, bovendien het water zoekt de laagste plek de trambaan ligt twee meter hoger.
    Alternatief blijft bij Mac Donalds ook al kost dat een pomp meer.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren