Omwonenden furieus over mogelijk boren naar aardwarmte in hun achtertuin

Kijk hierboven om de livestreaming van donderdag 7 januari terug te zien

De omwonenden van het stukje braakliggend grond langs de Zuidstedeweg en nabij de tennisbanen aan de rand van Park Oudegein (Hoek Zuidstede) zijn furieus. Woensdag 6 januari jl. moesten zij uit de media vernemen dat in hun achtertuin mogelijk geboord gaat worden naar aardwarmte. Volgend op nader onderzoek is inmiddels duidelijk geworden dat Hoek Zuidstede het meest haalbaar wordt geacht om te boren naar aardwarmte. De bewoners overwegen in opstand te komen. ‘Geen tweede Groningen in Nieuwegein’ is het geluid dat men laat horen.

Warmtebron Utrecht, een samenwerking tussen onderzoekers en ENECO, heeft Hoek Zuidstede in Nieuwegein gekozen als locatie om het onderzoek naar aardwarmte voort te zetten. Op basis van studies, de business case en alle andere wegingscriteria komt deze plek bij het kruispunt van de Zuidstedeweg met de ‘s-Gravenhoutseweg als beste uit de bus. De eerder vermelde vijf overgebleven geschikte locaties zijn hiermee komen te vervallen. (Het waren eerder 20 locaties)

Door het winnen van aardwarmte op deze plek kunnen op een vrij makkelijke én goedkope manier minimaal 3000 huishoudens voorzien worden van warmte in hun woning. Ook het nabij liggende warmtestation nabij het terrein van het St. Antonius Ziekenhuis Ziekenhuis, is een groot voordeel. Hiermee wordt de investering laag gehouden om de aardwarmte richting de huishoudens te krijgen.

De bewoners rondom het gebied willen overleg en overwegen in opstand te komen. Op sociale media wordt opgeroepen om spandoeken te maken en fluitjes te kopen om reuring te maken. Ook is er een petitie gestart.

Geen gevaarlijke aardwarmteboringen in bebouwde gebieden in Nieuwegein

Enkele reactie op Social Media van omwonenden
Albert K.: ‘Wow vet idee om in opstand te komen. Straks boren ze heel Nieuwegein kapot, zou ontzettend zonde zijn.’ ‘Denk bij de verkiezingen ook eens aan welke landelijke partijen we te danken hebben dat wij het enige Europese land zijn dat van het gas af zou moeten. Partijen zoals GroenLinks D66 en PvdA (met o.a. Frans Timmermans).’ ‘Overheid en pilot gaan meestal faliekant fout. En dan kijkt iedereen naar Nieuwegein als dat dorpje wat genaaid is door de energiemaatschappij in een pilot.’

Inmiddels heeft Warmtebron Utrecht onze redactie laten weten dat omwonenden binnenkort een brief krijgen met uitleg over de gang van zeken. Onze lezers kunnen de brief alvast hier lezen.

De beoogde locatie

Veiligheid voorop
Voor Warmtebron Utrecht is en blijft veiligheid een keiharde randvoorwaarde. Peijster: “Ons onderzoek moet aantonen dat aardwarmte veilig te winnen is. Zoals ook het Informatie en Consultatieorgaan Aardwarmte (ICO) aangeeft, kunnen wij pas echt met bewijs komen als er een locatiekeuze is gemaakt met een daarbij behorend putontwerp en een gerichte risicoanalyse. Het ICO geeft ook aan dat veiligheid voor dit stadium van het proces afdoende is meegewogen. Die lijn willen wij doortrekken. Na instemming van de gemeente kunnen wij aan de slag om voor deze locatie een concreet putontwerp en risicoanalyses uit te werken. Daarmee maken we zaken toetsbaar en kunnen we het veiligheidsaspect verder onderbouwen.”

Donderdagavond 7 januari 2021 is een raadsvoorbereidendoverleg over de Afwegingscriteria voor het winnen van aardwarmte. Dit overleg is vanavond online te volgen via deze link.

Dit onderwerp wordt over twee sessies verdeeld. Deze eerste sessie is specifiek gericht op het politieke debat met meesprekers. Op 14 januari is de tweede sessie, gericht op het onderlinge politieke debat met de fracties. Meespreken is alleen in de eerste sessie mogelijk.

Nieuwegein wil in 2040 energieneutraal zijn. Om dat te verwezenlijken, is het noodzakelijk om duurzame energiebronnen in te zetten. Bij een positieve uitkomst kan aardwarmte een duurzame vervanging worden van aardgas als warmte bron voor de stadsverwarming. Om de locatie toe te wijzen en vervolgens het aardwarmteproject te realiseren, vraagt om een zorgvuldig en stapsgewijs afwegingsproces. De afwegingscriteria zijn ondersteunend voor de draagvlakvorming bij omwonenden en andere belanghebbenden. Het college legt de afwegingscriteria voor het winnen van aardwarmte nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Worden er al voorbereidingen getroffen aan uitbreiding van het netwerk?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren