Besluit proeflocatie naar aardwarmte Lean vooruitgeschoven tot na de verkiezingen

Op basis van de jongste inzichten heeft Warmtebron Utrecht (WBU) het aantal haalbare locaties voor een mogelijke eerste boring naar aardwarmte gebracht van vijf naar drie. De drie locaties die in beeld blijven zijn: Tramremise West en Hoek Zuidstede in Nieuwegein en de Nedereindseweg in Rijnenburg (gemeente Utrecht). Nieuwegein wil in 2040 energieneutraal zijn. Om dat te bereiken is het noodzakelijk om over te schakelen op duurzame energiebronnen. Aardwarmte is daar één van.

Deze maand zou de knoop worden doorgehakt waar een proefboorinstallatie zou komen voor het boren naar aardwarmte. Dat gaat niet door. Naast dat veel inwoners in beweging zijn gekomen om meer duidelijkheid te krijgen over de eventuele risico’s, heeft ook het onafhankelijke informatie & consultatieorgaan Aardwarmte (ICO), Nieuwegein op de vingers getikt.

Wethouder Marieke Schouten van GroenLinks wilde nog deze maand besluiten waar een eventuele proefboorlocatie zou komen. Ook haar achterban had haar opgedragen om nog voor de verkiezingen te scoren op dit punt. Maar dat loopt in het honderd en het besluit zal pas worden genomen na de landelijke verkiezingen in 2021. Als het een beetje meezit medio mei 2021.

Het ICO in haar bevindingen aan de gemeente Nieuwegein: ‘De timing van de haalbaarheidsstudie naar aardwarmte in Nieuwegein is ongelukkig en is laat beschikbaar gekomen in een participatieproces dat in januari 2019 is gestart. Hierdoor is het publieke debat vanuit verkeerde uitgangspunten begonnen. Overigens is dit niet uniek in dit proces; ook het pas onlangs (19 mei 2020) beschikbaar stellen van de “publieksvriendelijke versie” van het geologisch onderzoek was laat. ICO Aardwarmte herhaalt dat het tijdig op orde hebben van de informatie over afwegingen die ten grondslag liggen aan keuzes relevant is voor het winnen van het vertrouwen van stakeholders, in het bijzonder de inwoners van Nieuwegein. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de informatie die in de toekomst nog wordt opgesteld.’ (Lees hier het hele ICO Aardwarmte rapport)

Eerste optie voor een proefboorinstallatie
Zoals het er nu naar uit ziet zal een proefboorinstallatie worden ingericht, althans dat is de wens van WBU, aan de Hoek Zuidstedeweg. Dit terrein is eigendom van de gemeente Nieuwegein. Om daar aan de slag te gaan heeft het college van B&W van Nieuwegein onlangs aan de gemeenteraad gevraagd om de afwegingscriteria vast te stellen op grond waarvan de raad het LEAN-project van WBU en eventuele toekomstige aardwarmteprojecten wil beoordelen. Het gaat daarbij om afwegingscriteria als duurzaamheid, veiligheid, maatschappelijk aanvaardbaarheid en de passende locatie. Een latere stap is dan de instemming aan medewerking met het LEAN- project op basis van een toetsing aan de vastgestelde afwegingscriteria.

Energieneutraal
Nieuwegein wil in 2040 energieneutraal zijn. Om dat te bereiken is het noodzakelijk om over te schakelen op duurzame energiebronnen. Warmtebron Utrecht (WBU) is voor haar project LEAN in Nieuwegein op zoek naar een geschikte locatie om door middel van boren te onderzoeken of uit diepe aardlagen warm water kan worden opgepompt om de stadsverwarming van warmte te voorzien. Bij een positieve uitkomst, kan aardwarmte een duurzame vervanging zijn van aardgas als warmtebron voor de stadsverwarming. De toewijzing van een locatie en vervolgens het realiseren van het aardwarmteproject vraagt om een zorgvuldig, stapsgewijs afwegingsproces.

Volgens de huidige planning zouden de eerste proefboringen in 2022 of 2023 beginnen.

One thought on “Besluit proeflocatie naar aardwarmte Lean vooruitgeschoven tot na de verkiezingen

  1. Linda

    Tis wel een linksfeestje de laatste tijd hier.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren