College wil medewerking verlenen aan warmtebuffer

Het college van B&W wil medewerking verlenen aan het realiseren van een warmtebuffer bij de hoek Symfonielaan/A.C. Verhoefweg. Deze warmtebuffer wil Eneco plaatsen bij het bestaande WarmteOverdrachtStation (WOS) in Zuilenstein. Hierdoor wordt op korte termijn gas bespaard en op langere termijn verdere verduurzaming van het warmtenet mogelijk gemaakt. Het college staat positief tegenover het ontwerp van de warmtebuffer dat samen met een groep omwonenden is bedacht.

Het college legt het voorstel van het ontwerp nu voor aan de gemeenteraad. Op 4 maart 2021 neemt de gemeenteraad hierover een definitief besluit. Bij goedkeuring van de gemeenteraad, dient Eneco in het tweede kwartaal van 2021 een aanvraag in voor een omgevingsvergunning.

Verduurzaming Nieuwegeinse stadsverwarming
De gemeente Nieuwegein wil in 2040 energieneutraal zijn en Eneco wil vanaf 2040 alleen nog duurzame stadswarmte leveren. De helft van de Nieuwegeinse woningen is aangesloten op stadsverwarming. De plaatsing van een warmtebuffer is een belangrijke oplossing voor de verduurzaming van het warmtenet in Nieuwegein. Warmte die wordt geproduceerd op momenten van minder vraag kan door de buffer tijdelijk worden opgeslagen. Deze warmte wordt dan weer gebruikt als ‘s ochtends de douche en de verwarming aan gaat.

In gesprek met omgeving
Voor de warmtebuffer is een grote constructie nodig van 18 meter breed en hoog. Eneco wil deze warmtebuffer plaatsen bij het WarmteOverdrachtStation Zuilenstein, omdat hier de buffer kan worden gevoed door de transportleiding uit Utrecht en aangesloten kan worden op het stadswarmtenet. De afgelopen tijd zijn omwonenden op verschillende manieren betrokken door Eneco. Tijdens de Nieuwegeinse Warmteweken in oktober heeft Eneco twee bijeenkomsten gehouden om vragen van inwoners te beantwoorden. Vervolgens zijn circa 1.000 omwonenden rond het WarmteOverdrachtStation (WOS) via een informatiebrief gevraagd om met Eneco mee te denken over het ontwerp van de warmtebuffer.

Het WarmteOverdrachtStation in Zuilenstein

Een groep inwoners heeft hier gehoor aan gegeven en heeft meegedacht over het ontwerp. Een overgrote meerderheid van de inwoners gaf aan dat als de buffer er komt, deze zo veel mogelijk weg moet vallen. Daarom wordt op hun verzoek de buffer negen meter opgeschoven, zodat deze meer wegvalt achter het reeds bestaande gebouw van de WOS en de bomen. Er zijn drie verschillende sessies met inwoners georganiseerd, waaruit een schetsontwerp is voortgekomen.

Omgeving wordt opgeknapt
Mocht de warmtebuffer er komen, dan wordt ook het hele gebied rond het WarmteOverdrachtStation (WOS) verbeterd. In het schetsontwerp worden al bomen en struiken geplant om de buffer zoveel mogelijk uit het zicht te plaatsen. Ook wordt het bestaande gebouw opgeknapt.

Meer informatie en het schetsontwerp
Meer informatie over de warmtebuffer en het schetsontwerp is te vinden op deze website. Ook op de website van de gemeente zijn de vragen terug te lezen die zijn gesteld tijdens de online bewonersbijeenkomsten.

Een impressie van het te realiseren warmtebuffer bij de hoek Symfonielaan/A.C. Verhoefweg

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren