Katern

Avond van de raad op 22 april met dialoog college en raad over afwegingskader aardwarmte

Op donderdag 22 april is er weer een digitale Avond van de Raad. U bent daarbij online van harte welkom om 20:00 uur. De volgende onderwerpen staan onder andere op de agenda:

Zaal 008:

• Dialoog college met raad: afwegingskader aardwarmte (20.15 uur)

Het college wil in gesprek gaan met de raad, stad, experts en overige stakeholders om gezamenlijk te komen tot een nadere invulling van het afwegingskader aardwarmte met indicatoren en criteria. Daarmee wordt ook uitvoering gegeven aan het amendement A96 van 28 januari jongstleden in de raadsvergadering. De raad heeft toen gesproken over het afwegingskader en unaniem ingestemd met het amendement om het afwegingskader nader uit te werken met raad, bewoners en experts. Doel van de dialoog is om in gesprek concrete, meetbare indicatoren uit te werken om de afwegingscriteria beter te kunnen toepassen in de besluitvorming.

• Intermezzo: Buurtsafari Muntenbuurt
• Te bekijken via www.nieuwegeinseraad.live/stream2

Tot slot
Klik hier voor de volledige agenda en alle vergaderstukken van de Zaal 008.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk