Voortbestaan verenigingsvoetbal Nieuwegein-Zuid onder druk

De voetbalverenigingen SV Geinoord en VSV Vreeswijk hebben zich gezamenlijk en uit volle overtuiging als gesprekspartner teruggetrokken uit het overleg met gemeente Nieuwegein om te komen tot een nieuw toekomstbestendig sportpark.

Aanleiding tot deze breuk is het voor de verenigingen onacceptabele besluit van 28 mei 2020 van de gemeenteraad van Nieuwegein om de beoogde fusievoetbalvereniging (samenvoeging SV Geinoord en VSV Vreeswijk) een budget in het vooruitzicht te stellen, waarvan bij voorbaat vaststaat dat het onvoldoende is voor de realisering van een toereikend sportpark voor nu en voor de toekomst.

Een ondoordacht besluit dat vooral gebaseerd is op de wens van de raad om – na vele jaren van intensief overleg en de misplaatste gedachte dat gemeente en voetbalverenigingen er uit waren – nu eindelijk maar eens snel knopen door te hakken. Had er geen volledige overeenstemming met de voetbalverenigingen moeten zijn vóórdat de raad zijn beslissing nam op 28 mei 2020 ? Maar natuurlijk had dat gemoeten! Inmiddels heeft de Christen Unie vragen gesteld aan het College van B&W in een Art. 42 brief over deze kwestie.

Gemeente gaat aan de feiten voorbij
Dat die haast een voor de voetbalverenigingen onaanvaardbaar besluit zou gaan opleveren was vooraf al bekend. Wil de toekomstige fusievereniging naar behoren kunnen functioneren, dan móet er kunnen worden beschikt over tenminste 7 velden, waarvan 4 kunstgras en 3 natuurgras en zelfs dán wordt het nog flink puzzelen om de boel draaiende te kunnen houden.

Deze invulling van ‘4 om 3 velden’ is gebaseerd op berekeningen van zowel beide verenigingen als narekening daarvan door deskundigen van de KNVB. De gemeente gaat hieraan voorbij en kiest voor de variant waarin financiële ruimte is voor niet meer dan de aanleg van 3 kunstgras- en 4 natuurgrasvelden. Deze variant levert onvoldoende veldcapaciteit op voor trainingen en wedstrijden. De gemeente is horende doof en ziende blind voor feiten en argumenten.

Gemeente negeert toegestoken hand
De verenigingen hebben – in een uiterste poging om te voorkomen dat het schip in het zicht van de haven alsnog zou stranden – kenbaar gemaakt met de door de gemeente voorgestane variant aan de slag te willen gaan, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de gemeente een harde garantie in het vooruitzicht stelt dat, mocht de variant ‘4 om 3 velden’ na één ervaringsjaar niet toereikend blijken, alsnog het 4e natuurgrasveld wordt getransformeerd tot kunstgrasveld. De gemeente is niet bereid die garantie te geven.

Vertrouwensbreuk en dilemma sleept zich voort
In het begin van dit jaar lag er de basis voor een voorstel voor het nieuwe toekomstbestendige sportpark waarin zowel de verenigingen als de gemeente zich konden vinden. Natuurlijk moest er in goed overleg nog wel wat aan worden geschaafd en gesleuteld, maar partijen waren unaniem hoopvol gestemd dat dat allemaal goed zou komen. Maar…… kort voordat de definitieve versie van dit voorstel door het college van burgemeester en wethouders aan de raad is gepresenteerd heeft het college gemeend om ‘stilletjes’ – zonder de verenigingen daarin te kennen – een voor de voetbalverenigingen onaanvaardbare wijziging in dit voorstel te moeten aanbrengen (geen vierde kunstgrasveld en geen garantie dat dit er mogelijk later nog zou kunnen komen).

Ook in het vervolgtraject richting gemeentelijke besluitvorming door de raad hebben de voetbalverenigingen tijdens verschillende ‘avonden van de raad’ onvoldoende gehoor gevonden voor hun argumenten. De kaarten leken al geschud!

Het vertrouwen in het gemeentebestuur van Nieuwegein heeft hierdoor bij de verenigingen ernstige schade opgelopen en de gemeente is voorlopig niet van plan om ook maar iets te doen om die zelf-veroorzaakte schade te herstellen. De wethouder schermt met de uitspraak dat er een democratisch genomen besluit ligt en dat dat moet worden uitgevoerd. Maar mag er van de verenigingen worden gevraagd dat zij meewerken aan een plan dat hen zelf in grote problemen brengt? Wij vinden van niet! Van de veroordeelde tot de dood-door-ophanging mag ook niet worden verwacht dat hij zelf wel even het touw voor zijn executie ophangt!

Voortbestaan verenigingsvoetbal Nieuwegein-Zuid onder druk
De verenigingen voelen zich niet gehoord en blijven wachten op verstandige stappen van de gemeente in het belang van de continuïteit van het goed draaiende verenigingsvoetbal in Nieuwegein-Zuid, dat door het raadsbesluit van 28 mei 2020 ernstig in z’n voortbestaan wordt bedreigd. De voorontwikkelde fusieplannen tussen SV Geinoord en VSV Vreeswijk staan inmiddels op een laag pitje. Jammer dat het zover heeft moeten komen!

Voormalig Sport wethouder Hans Adriani (o.a. Sport) en de beide voorzitters Hans van der Heijden (SV Geinoord) en Paul Emmelot (VSV Vreeswijk) in gelukkiger tijden bij de ondertekening van de intentieverklaring om te komen tot een fusie tussen beide verenigingen.

Er is al veel geld gestoken in het Sportpark en niet alles is goed verlopen. Neem bijvoorbeeld ‘Het Zottige fietspad van wethouder Hans Adriani.’ Dit fietspad, dat een groot debacle is geworden, heeft duizenden euro’s gekost en is weggegooid geld. ‘Jan met de Pet’ schreef er dit over. Het fietspad leidde tot een grote ruzie met de gemeente.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren