Verzoek om mediation over geschillen veilingterrein afgewezen

Van Ravenswade Ontwikkeling BV/Multiplan BV heeft bij het college een verzoek

ingediend voor mediation. Zij willen dat een onafhankelijke derde gaat bemiddelen om de geschillen over de dwangsomoplegging en de herontwikkeling van het voormalig veilingterrein op te lossen. Het college ziet geen aanleiding om

medewerking aan het verzoek te verlenen. Zij benadrukt dat voor de herontwikkeling van het voormalig veilingterrein momenteel aan een stedenbouwkundig plan wordt gewerkt.

Nu nog onbekend is hoe dit plan eruit gaat zien, kan er ook geen verschil van mening over bestaan. Ten aanzien van de dwangsomoplegging lopen al twee juridische procedures. Het college heeft alle vertrouwen in een goede afloop daarvan. Het college ziet daarom niet de meerwaarde in van mediation en heeft het verzoek afgewezen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk