Vervroegd baggeren moet vogellevens in Nieuwegein redden

Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is in Nieuwegein begonnen met het vervroegd uitbaggeren van de singels in de wijk Batau-Noord. De intensieve baggerwerkzaamheden zouden eigenlijk pas over twee jaar plaatsvinden, maar ze zijn naar voren gehaald toen afgelopen zomer tientallen watervogels ziek werden en stierven aan botulisme.

DODE ZWANEN
Het waterschap Stichtse Rijnlanden voert de werkzaamheden uit in de singels tussen de Elandweide en de Voermansweide. Met name bij de Rendierweide stierven veel vogels, waaronder een complete zwanenfamilie. De dood en het lijden van de dieren zorgde wekenlang voor veel onrust onder omwonenden, ook omdat aanvankelijk de oorzaak niet bekend was.

Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft het waterschap de bodem van de singels uitgebreid onderzocht. Om mogelijke haarden van botulisme te verwijderen, worden de watergangen grondig uitgebaggerd. Ook worden de duikers die de singels met elkaar verbinden schoongemaakt, zodat het water beter kan doorstromen.

NIET VOEREN!
Buurtbewoners worden met borden gewaarschuwd om de eenden en zwanen niet meer te voeren en geen etensresten langs de oevers te dumpen. De watervogels hebben minder weerstand door de eenzijdige voeding en daarnaast komen er teveel meststoffen in het water. Dat laatste zorgt ervoor dat de schadelijke botulisme-bacterie welig kan tieren.

Het baggeren heeft ruim twee weken vertraging opgelopen, omdat het water door de onverwachte vorstperiode dichtgevroren was. Om ervoor te zorgen er geen onnodige schade wordt toegebracht aan de ontluikende natuur, houdt een ecoloog de werkzaamheden in de gaten. Zo worden nesten van watervogels als meerkoeten gemarkeerd of tijdelijk verplaatst.

Dank aan onze samenwerkingspartner RTV Utrecht

One thought on “Vervroegd baggeren moet vogellevens in Nieuwegein redden

  1. Peter Goulooze

    Het waterschap en de gemeente hebben woord gehouden. Chapeau!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren


Call Now ButtonHeeft u nieuws? Bel ons!