Vervolg raadsvergadering 28 september 2020

Op maandag 28 september vergadert de gemeenteraad opnieuw. De vergadering start om 20:00 uur en wordt gehouden in de alternatieve Raadzaal op het Stadshuis met inachtneming van de 1,5 meter regel. Door de beperkingen die er nog gelden vanwege de Coronacrisis kan er helaas geen publiek bij aanwezig zijn. Wel is de vergadering live te volgen en u bent daarbij online uiteraard van harte welkom.

Geschorst
De raadsvergadering van 24 september is geschorst na de afhandeling van het Koersdocument Parkeren. Maandag 28 september wordt de vergadering heropend bij agendapunt 11, met de bespreking over het voorstel Erfgoedverordening Nieuwegein 2020.

Agenda
Op de agenda staan onder andere nog de volgende onderwerpen ter besluitvorming:

  • Voorstel over Herijking Gebiedsexploitatie Rijnhuizen
  • Zienswijze ontwerpbegroting 2021 recreatieschap Stichtse Groenlanden
  • Motie vreemd aan de orde van de dag van fractie SP en GV over “Raden in verzet”

Tot slot
Alle vergaderstukken zijn hier te vinden en live meekijken kan maandag 28 september om 20:00 uur via: www.nieuwegeinseraad.live/stream1

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren