Bewoners Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve voelen zich niet gehoord!

De bewoners in de wijk Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve voelen zich nog steeds gepasseerd en niet serieus genomen door het bestuur van de gemeente Nieuwegein. Middels een brief aan het college van B&W door het Dagelijks Bestuur (DB) van het wijknetwerk laten zij weten dat de gemeente Nieuwegein er te gemakkelijk vanuit gaat dat er een positieve grondhouding is in de buurt als het gaat om de asielzoekers die zijn ondergebracht in De Beursfabriek. Het aantal asielzoekers wordt binnenkort uitgebreid van 200 naar 300. Hiervoor heeft het college onlangs een positief advies afgegeven.

Jos Caarls, secretaris van het wijknetwerk laat in een brief aan het college vandaag weten: ‘Wij zijn van mening dat de Gemeente er te gemakkelijk vanuit gaat dat er een positieve grondhouding is in de buurt en dit ook telkens vermeldt. Die positief veronderstelde grondhouding is waarschijnlijk gebaseerd op enkele contacten met buurtbewoners of met het DB. Of iedereen of een meerderheid in de buurt er positief tegenover staat is volgens ons niet objectief vastgesteld.’

Onlangs is er een buurtbericht verschenen waarin de gemeente Nieuwegein vraagt of er behoefte is aan een inloopbijeenkomst zoals deze er eerder al geweest is. Caarls: ‘Het zou beter zijn als de gemeente Nieuwegein een vragenlijst in de vorm van een buurtbericht het draagvlak in de buurt anoniem zou vaststellen en de uitkomst hiervan in de media zou delen met alle inwoners van Nieuwegein.’

Momenteel ervaren de omwonenden geen of nauwelijks overlast van de reeds aanwezige 200 asielzoekers in De Beursfabriek. ‘Echter wil dat niet zeggen dat bij een vermeerdering met 50% dit ook nog steeds het geval is. De samenstelling van de groep kan wijzigen waardoor onrust ontstaat, het politieke klimaat in Nederland kan wijzigen waardoor asielzoekers minder kansrijk worden en de situatie verhard zoals op diverse plaatsen al aan de gang is’ aldus Caarls in de brief.

Momenteel is gesteld dat de termijn voor noodopvang in De Beursfabriek half oktober 2024 afloopt. ‘Het zou beter zijn als de gemeente Nieuwegein deze termijn ook aan de burgers garandeert en dit beschouwt als een voldoende bijdrage van de wijk, daarna is een andere gemeente of wijk aan de beurt’ aldus het wijknetwerk in de brief.

Over het Wijknetwerk
Het Wijknetwerk Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve ziet het als haar taak om, indien er zaken spelen onder de wijkbewoners in relatie met de gemeente Nieuwegein, de brug te zijn tussen deze bewoners en de gemeente.

asielzoekers

Een eerder gehouden inloopavond over de opvang van asielzoekers in De Beursfabriek

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk