Katern

Verkeerssituatie voor auto’s en fietsers rond Prinses Beatrixsluis vanaf 23 april naar nieuwe vaste situatie

Vanaf 23 april 2019 zijn de nieuwe wegen en fietspaden rondom de 3e kolk van de Prinses Beatrixsluis allemaal klaar en heft Rijkswaterstaat de tijdelijke routes op. Alleen aan de westkant komt nog een tijdelijke afsluiting i.v.m de renovatie van sluiskolk 1. Aan de oostkant kunnen fietsers en wandelaars als vanouds het hele traject langs het water afleggen en zijn ook uitkijkplekken aangelegd.

Gemotoriseerd verkeer weer via Lekdijk Oost
Aan de oostkant waren tijdens de hele bouw van de 3e kolk tijdelijke wegen. Aan die situatie komt nu een eind. Vanaf dinsdag 23 april geldt hier een nieuwe en permanente situatie. De verlegde Lekdijk Oost is dan open voor alle verkeer. Dat betekent dat de tijdelijke verbinding via de Achterweg wordt opgeheven voor gemotoriseerd verkeer (het Defensiedok wordt een doodlopende weg behalve voor fietsverkeer). Doorgaand gemotoriseerd verkeer rijdt vanaf dan over de Lekdijk onder de A27 door naar Tull en ’t Waal en verder. Deze eindsituatie voor gemotoriseerd verkeer staat in blauw op bijgaand kaartje.

Fietsroute helemaal open
Voor fietsers (en wandelaars) gaat het hele pad langs de oostkade van het Lekkanaal, het Sluispad, open. Het noordelijke deel was al open sinds voorjaar 2018, maar vanaf 23 april kan men weer het hele traject langs het water afleggen. Ter hoogte van de Prinses Beatrixsluis kunnen fietsers en wandelaars via de nieuw aangelegde tunnel het Waterliniedok passeren en hun weg langs de 3e kolk naar de verlegde Lekdijk vervolgen.

Fietsers die vanuit Nieuwegein over de langzaam verkeersbrug komen, kunnen direct over de brug naar beneden afbuigen richting de Lekdijk. Langs de fiets/wandelroute zijn bankjes neergezet op uitkijkplekken waar men mooi zicht heeft op de sluis. Vanaf het fiets/wandelpad is ook goed zicht op de verplaatste kazematten en de andere verplaatste objecten van de Nieuw Hollandse Waterlinie. De eindsituatie voor fietsers (en wandelaars) staat in groen op bijgaand kaartje. De tijdelijke afsluiting van de Voorhavendijk staat in rood op bovenstaand kaartje.

Voorhavendijk aan westzijde gedeeltelijk afgesloten van 29 april tot 22 juni voor alle verkeer
Aan de westzijde zijn Rijkswaterstaat en Sas van Vreeswijk bezig met de renovatie van de bestaande sluiskolken. Uit veiligheidsoogpunt is tijdens de renovatie van kolk 1 de Voorhavendijk ter hoogte van de sluis van 29 april tot 22 juni afgesloten voor alle verkeer, dus ook voor fietsers en voetgangers. De bestaande uitkijkplek met de picknicktafels valt hierbinnen en blijft ook deze periode dus afgesloten voor publiek.

Fietsers en voetgangers kunnen de langzaam verkeersbrug over de Prinses Beatrixsluis gewoon gebruiken, maar alleen via het fietspad langs de Weg van de Binnenvaart. Borden geven de fietsersomleiding naar de historische kern van Vreeswijk aan.

Vanaf 22 juni zijn zowel de Voorhavendijk als de langzaam verkeersbrug weer beschikbaar voor alle verkeer. De langzaam verkeersbrug vanaf dan ook voor gemotoriseerd verkeer.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren