‘Tijdens de Nationale Klimaatweek gaat het niet alleen over zonnepanelen en sedumdaken’

Als het aan de eerste klimaatburgemeester van Nieuwegein ligt moet de gemeente verder kijken dan alleen maar zonnepanelen, sedumdaken en het isoleren van je woning. ‘Al deze dingen zijn natuurlijk wel belangrijk maar er is meer’ aldus Martin Reijmerink, die begin deze week is uitgeroepen tot klimaatburgemeester door het ministerie van Economische Zaken.

Nieuwegein leverde in 2019 23,8 MegaWatt aan zonne-energie op. Dat is bijna 10% meer dan in 2018. Op daken van Nederlandse woningen stond in 2020 voor 3237 MegaWatt aan vermogen van zonnepanelen opgesteld, bijna 40 procent meer dan een jaar daarvoor. ‘Als we nu naar de daken kijken in Nieuwegein zullen we in 2021 mogelijk een verdubbeling zien en ongeveer 40 MegaWatt terugleveren aan het net.’

Ook voor sedum op de daken om water op te vangen en vast te houden is fors ingezet. Zo zijn de bushaltes in Nieuwegein voorzien van beplanting en hebben ook de inwoners van Nieuwegein goed gebruik gemaakt van de subsidies die de gemeente Nieuwegein beschikbaar heeft gesteld om de daken te vergroenen. ‘Die mogelijkheid is er nog steeds.’

Verder kijken dan zonnepanelen en sedumdaken
Reijmerink: ‘In Nieuwegein zit veel kennis als het gaat om verduurzaming en ik ben ervan overtuigd dat Nieuwegein veel kan doen. We willen de meest duurzame binnenstad creëren en in 2040 energieneutraal zijn. Zo is ook de ambitie uitgesproken om in Nieuwegein 5 tot 10  pompstations te hebben voor waterstof. Het Nieuwegeinse bedrijf KWR doet hierover aardig zijn best.’

Dex Oil en S4 Energy
In Nieuwegein zitten enkele prachtige bedrijven (Dex Oil en S4-Energy) die zich inzetten voor duurzaamheid en een beter milieu. Eerstgenoemde heeft al een stap gezet in het verduurzamen van het wagenpark voor RMN, onze regionale vuilnisophaaldienst. Naast dat het goed is voor het milieu levert het RMN ook nog eens geld op. De nano smeermiddelen die RMN momenteel gebruikt van Dex Oil uit Nieuwegein leveren, naast een besparing van 257.380 kg CO2 uitstoot per jaar, ook nog eens een brandstofbesparing van 5,6% op, wat neerkomt op ruim € 50.000 in geld. ‘Hoe zit het met het wagenpark van de gemeente Nieuwegein?’ Reijmerink is benieuwd wie binnen de gemeente Nieuwegein de handschoen oppakt om ook het wagenpark van Nieuwegein te verduurzamen met dit bedrijf uit Nieuwegein.

Carl de vries van Dex Oil en S4 Energy, beide gevestigd in Nieuwegein: ‘Voordat je extra energie gaat opwekken moet je eerst kijken naar de mogelijkheden om verspilling tegen te gaan. Dex Oil levert daar een forse bijdrage aan die voor de gebruiker ook nog eens winstgevend is en ook een forse milieubijdrage levert.’

‘S4 Energy werkt met haar technologie op vele vlakken succesvol samen met Tennet en Eneco. Waar ik uiteindelijk naar toe wil is een systeem, waarbij op lokaal niveau geproduceerde energie bij overproductie lokaal wordt opgeslagen en bij tekorten daaraan weer teruggeleverd wordt. Een belangrijk voordeel van de technologie daarbij is, dat de levensduur van batterijen met een factor 2-3 wordt verlengd.’

Carl de Vries

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk