Portret van de week: ‘Wie is daar zo bevlogen van energie in Nieuwegein?’

Op De Digitale Stad Nieuwegein hebben we wekelijks een portret van een opmerkelijk persoon. Met de camera in de aanslag lopen we door Nieuwegein. Gefascineerd in personen proberen we met de camera, opvallende, opmerkelijke personen vast te leggen. Wie is de man, vrouw of kind die daar zit, loopt, fietst, werkt ligt of speelt? Deze week Carl de Vries.

Arend Bloemink: ‘Het Portret van déze Week is een zeer bevlogen man. Zeer bevlogen daar waar het gaat om energie. En dan met name waar het het opslaan van gewonnen elektriciteit betreft. Hét grote probleem waar industrieën en overheden al decennia lang mee worstelen. Want hoe en waar sla je grote hoeveelheden elektriciteit op die gewonnen wordt op zonnige of winderige momenten maar waarnaar juist op dát moment geen vraag is… Carl, ons Portret, heeft daartoe samen met een groot aantal ingenieurs en andere deskundigen een prachtige oplossing bedacht. Een oplossing die nog bewézen werkt ook. Een oplossing die bijvoorbeeld heel eenvoudig geplaatst kan worden in een verkeersrotonde. En daarmee ligt Nederland vol. Plaatsen te over dus.’

‘Maar waarom lukt het Carl en zijn mensen dan niet om hun ideeën te verwezenlijken? Het antwoord lijkt eenvoudig: energiereuzen als Shell hebben middels hun niet aflatende lobby een (te?) grote vinger in de regeringspappen en houden daarmee initiatieven als https://s4-energy.com weg van realisatie. Maar Carl is een bijtertje. Carl zet door. Wellicht dat ‘Den Haag’ of ‘Brussel’ eens wijs worden…’

Lees de antwoorden van Carl de Vries op de vijf (altijd dezelfde) vragen en maak nader kennis met hem, met energie-oplossingen en met wat hij vindt van Nieuwegein.

Wie ben je?
Carl de Vries, geboren op 4 juli 1951.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Begonnen als planoloog bij de NS en in die hoedanigheid heb ik meegewerkt aan de ontwikkeling van de Nieuwegein lijn. Daarna 25 jaar partner in het advocatenkantoor Van As Advocaten in Nieuwegein.

Vanaf ca 2000 multi ondernemer in een veelheid van sectoren, maar sinds 2007 vooral in de energiesector, waarin meerdere ondernemingen werkzaam zijn zoals S4 Energy bv en Dex Oil bv. Beide ondernemingen zijn statutair gevestigd te Nieuwegein, maar hebben feitelijke vestigingsplaatsen verspreid over het land.

S4 Energy bv heeft, op basis van ideeën welke ik had en die geconcretiseerd zijn door een veelheid van ingenieurs en andere deskundigen, in de periode 2007 tot 2016 een wereldwijd uniek energie opslagsysteem ontwikkeld dat thans in een eigen productiefaciliteit in Almelo in serie wordt geproduceerd en op dit moment ingezet wordt om frequentieschommelingen op het elektriciteitsnet van onze hoofdspanningsnetbeheerder Tennet te voorkomen en voor het leveren van back up capaciteit. Verder wordt binnenkort een project gestart om de economische levensduur van windmolens te verlengen. Die is nu nog afhankelijk van subsidie, maar met ons opslagsysteem genaamd Kinext moet deze levensduur moeiteloos met een factor 1-2 kunnen worden verlengd. Daarnaast zijn wij in gesprek met de provincie Groningen en het havenbedrijf Rotterdam over het leveren van walstroom voor schepen. Wij denken ook de beste oplossing te hebben voor het opvangen van storingen in de stroomvoorziening voor bv ziekenhuizen en datacenters en voor zgn peak shaving bij bedrijven. Het belangrijkste item voor de toekomst wordt het handhaven van de kwaliteit van levering van elektriciteit en daar gaat Kinext een belangrijke rol in spelen. Een lamp die gaat knipperen is behoudens voor wat betreft de levensduur daarvan geen probleem, maar storingen in productie of andere processen wel.

Mijn uiteindelijke doel is de plaatsing van ca 1200 Megawatt aan reservecapaciteit verspreidt over het hele land op rotondes op wijkniveau. We kunnen daluur productie van centrales en alternatieve bronnen dan opslaan en in de spits weer afgeven, zodat er veel minder energie ongebruikt het putje in gaat. Of dit doel te bereiken is hangt af van factoren die de economische en maatschappelijk rentabiliteit bepalen, maar ik schat in, dat dit nog wel even kan duren.

Naast S4 Energy heb ik mij met mijn twee vaste brothers in arms in 2010 gestort op een technologie welke een niet te onderschatten bijdrage kan leveren aan het bereiken van de door overheden gestelde klimaatdoelstellingen en die voor het bereiken daarvan geen geld kosten, maar geld opleveren. Die technologie zit in het eveneens statutair (en naar verwachting binnenkort ook feitelijk) in Nieuwegein gevestigde Dex Oil bv.

Dex Oil manipuleert middels de inzet van nanodeeltjes die overal in onze omgeving aanwezig zijn (aluminium en siliciumoxyde) oliemoleculen van basis oliën die door de olieblenders van deze wereld gebruikt worden voor het eindproduct dat uiteindelijk als smeermiddel wordt ingezet. Door de toevoeging van zgn additieven pakketten worden zo duizenden verschillende oliën geproduceerd voor een veelheid van toepassingen. De technologie van Dex Oil maakt het mogelijk om al deze oliën zodanig te versterken, dat zij vrijwel onbeperkt meegaan. Het bewijs daarvan is inmiddels onomstotelijk geleverd. Het effect van de inzet van Dex oliën is, dat wrijving extreem wordt verminderd en daaruit vloeien logischerwijs de volgende effecten uit voort.

-Minder warmteontwikkeling
-Minder slijtage
-Minder brandstofverbruik

Al deze effecten zijn, behoudens in de praktijk, ook door gerenommeerde testinstituten vastgesteld en die hebben op hun beurt weer de volgende milieutechnische effecten.

Minder warmteontwikkeling betekent minder Nox vorming, omdat de piektemperatuur waarbij Nox ontstaat (1400 graden Celsius) minder vaak bereikt wordt. Minder brandstofverbruik betekent minder CO2 uitstoot per verreden kilometer. Minder slijtage betekent dat vervanging van onderdelen minder vaak of in het geheel niet hoeft plaats te vinden. De uitblijvende productie daarvan bespaart grondstoffen en CO2. Minder of geen olieverversingen betekent, dat per liter niet vervangen olie er 2.87 kg CO2 per liter (well to carter) wordt bespaard.

Er zijn nog veel meer gunstige effecten te noemen, zoals het verbeteren van het rendement van windmolens met tenminste 30%, middels de inzet van een lage viscositeit tandwielkast olie met volgens testinstituten ongekend lage slijtage cijfers en middels de inzet van op de Dex technologie gebaseerde vetten. Voor het doel van dit artikel wil ik mij beperken tot de belangrijkste effecten. Voor belangstellenden uit de industrie sta ik graag open voor het geven van meer informatie.

Vermeldenswaard is nog wel, dat op basis van eerste onderzoeksresultaten er onderzoeken met Mitsubishi worden gestart naar de invloed van toepassing van de Dex technologie op kunststoffen. Die lijkt op basis van de eerste onderzoeksresultaten in positieve zin aanzienlijk te zijn.

Voor Dex Oil is er nog een lange weg te gaan, omdat de krachten die niet blij zijn met deze ontwikkeling sterk zijn. Doorbraak ontwikkelingen komen zelden van de grote gevestigde ondernemingen en het verzet is groot als deze zich plotseling openbaren. Hoe dan ook, ik ga ervoor zorgen, dat deze technologie zijn weg naar de markt vindt. Geld is daarbij niet de belangrijkste drijfveer. Het maatschappelijk resultaat is dat voor mij veel meer.

Verder was ik tot voor kort voorzitter van de vriendenclub de “Geinsche Geuzen”. Die heb ik in 2005, nadat ik klaar was met de verbouwing van de Benson Lodge (thans Green Village) opgericht. Die club bestaande uit een bont gezelschap van lieden die op allerlei terreinen hun sporen hadden verdiend, had zich ook voorgenomen het nodige voor inwoners van Nieuwegein te doen, maar praktisch is daar door allerlei oorzaken nog niet veel van terechtgekomen. We gaan echter ons best doen om aan dat voornemen uitvoering te geven.

Hoe lang woon je al in Nieuwegein?
Vanaf december 1982.

Wat vind je van Nieuwegein?
Ik ben daar ingeburgerd, heb veel fijne vrienden en vriendinnen en woon op een mooie plek, maar ben niet onder de indruk van de planologische visie van voormalige stadsbestuurders. Nieuwegein maakt op mij een grauwe indruk. Een beetje meer geur en kleur zou niet misstaan en hoewel de laatste jaren wel enigszins verbeterd, laat het onderhoud van wegen, paden en groen nog veel te wensen over.

Wat kan er beter in Nieuwegein?
Er wordt op dit moment een lange termijn visie mbt de ontwikkeling van Nieuwegein ontwikkeld. Dat is op zich goed, maar daar zijn we er niet mee, omdat de ontwikkeling daarvan, naar achteraf zal blijken, voor 90% voor de prullenbak is geweest. De korte termijnbelangen winnen het immers altijd van de lange termijn belangen en juist in die korte termijn zijn inwoners geïnteresseerd. Er is lef nodig om geur en kleur in Nieuwegein te brengen, maar dat lef zal worden beloond in de vorm van vrolijker wijken en inwoners daarvan en waarschijnlijk ook tot minder vandalisme en criminaliteit, maar zeker tot een hogere aantrekkelijkheid van Nieuwegein als woonplaats en vestigingsplaats voor ondernemingen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren