Bewonersbijeenkomst renovatie Koninginnensluis

Om de Koninginnensluis ook in de toekomst goed te kunnen gebruiken is een renovatie nodig. In het verleden zijn renovaties uitgevoerd aan de sluisdeuren, nu gaat Rijkswaterstaat aan de slag met de andere onderdelen van de sluis om er voor te zorgen dat de sluis voldoet aan de nieuwste veiligheidsnormen.

Rijkswaterstaat organiseert samen met aannemer Heijmans een informatieavond waar iedereen kan binnen lopen. Tijdens deze avond krijg je nadere informatie over wat er allemaal gaat gebeuren bij de Koninginnensluis. Ook heb je daar ruimte om vragen te stellen aan het projectteam.

• Woensdag 15 mei (inloop vanaf 19.00 uur)
• Presentatie: 19.15 uur tot 19.30 uur
• Zaal Arsenaal, Fort Vreeswijk

Wat gaat Rijswaterstaat doen aan de Koninginnensluis
De afgelopen jaren zijn er werkzaamheden uitgevoerd aan de deuren. Nu wordt er gewerkt aan de hele sluis. Hieronder vallen bijvoorbeeld de bruggen, bediening en besturing, bodem en wanden en veilig-heid rondom de sluis.

Werkzaamheden Emmabrug
• vernieuwen van het brugdek
• vervangen van de bediening en besturing van de hele sluis
• opknappen van de bedienhuisjes
• verbeteren van de bodem en wanden van de sluis
• weghalen overtollig betonmengsel en renoveren van het metselwerk bij de sluishoofden

Werkzaamheden Wilhelminabrug
• vernieuwen van het brugdek en zorgen dat het beter aansluit op het voetpad
• vernieuwen van de tolkleppen
• plaatsen van nieuwe scharnieren in de deuren van de taatskom
• vervangen van de draaipunten in de kolkvloer
• opknappen van de scharnieren in de deuren, zowel in het midden- als bij het binnenhoofd

Last van de werkzaamheden
De werkzaamheden kunnen geluid- en verlichtingshinder veroorzaken. Aannemer Heijmans is gevraagd om maatregelen te treffen om overlast te minimaliseren.

Tijdens de renovatie wordt aan zowel de Emmabrug als aan de Wilhelminabrug gewerkt. Heijmans probeert hinder voor het wegverkeer zoveel mogelijk te voorkomen, door bijvoorbeeld te zorgen dat er ten minste 1 verbinding over het kanaal voor het verkeer beschikbaar blijft. Hinder is echter niet altijd te voorkomen.

Tijdens bepaalde werkzaamheden aan de Koninginnensluis is de sluis gestremd. Daarom worden deze werkzaamheden aan de Koninginnensluis zoveel mogelijk buiten het recreatieseizoen (1 april – 31 oktober) uitgevoerd. Zo blijft Vreeswijk bereikbaar voor waterrecreanten. En op deze manier blijft ook de vaarroute van en naar Utrecht beschikbaar.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk