Stadsgesprekken over aardwarmtewinning met grote risico’s

Het haalbaarheidsonderzoek naar aardwarmte in Nieuwegein is afgerond. Eén van de vijf nader te onderzoeken locaties ligt in de Galecopperzoom. Eind september start de gemeente met stadsgesprekken over dit onderwerp. Daarop vooruitlopend is er maandag 7 september een bijeenkomst waar per wijkplatform twee vertegenwoordigers aanwezig kunnen zijn.

Doel van de bijeenkomst is om de inwoners verder te informeren over het omgevingsproces en hoe u eraan kunt bijdragen. De gemeente wil graag zoveel mogelijk inwoners, ondernemers en organisaties bereiken en hun mening horen. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via het e-mailadres: verduurzamenstadsverwarming@nieuwegein.nl onder vermelding van de naam van het wijkplatform / belangengroep, de namen van de twee aanwezigen, telefoonnummer en e-mailadres. U ontvangt daarna een bevestiging.

Onlangs is het Bewonerscollectief Aardwarmte Nieuwegein (BAN) opgericht. Dit collectief bestaat uit verontruste bewoners in de wijken Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve. Zij wil voorkomen dat er door de gemeenteraad op basis van onvolledige en/of onjuiste informatie onomkeerbare besluiten over de aardwarmtewinning worden genomen.

Dinsdag 8 september komt het wijkoverleg Galecop weer bij elkaar.

De verantwoordelijke wethouder Marieke Schouten wil dat de gemeenteraad nog dit jaar een boorlocatie aanwijst. Maar als de hierboven genoemde zaken niet geregeld zijn, wat op deze korte termijn ook niet kan, dan verliest de gemeenteraad en het College van B&W alle regie. Dan wordt door het consortium Warmtebron een omgevingsvergunning bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aangevraagd waartegen bij hetzelfde Ministerie en dus niet bij ons gemeentebestuur bezwaar moet worden gemaakt.

Helaas zijn hiervan bij andere gemeenten slechte ervaringen mee opgedaan. Hoe alle belanghebbenden aan de zijkant blijven staan blijkt wel uit een door de gemeente Loon op Zand samen met vele andere organisaties gevoerde procedure tegen een verlengde winningsvergunning voor aardgas. (Uitspraak Raad van State 201810095/1/R4).

Op bovenstaand kaartje is te zien hoe er vanuit de vijf meest kansrijke boorlocaties, vermoedelijk ook onder de wijk Galecop, geboord gaat worden. (rode lijn is winning aardwarmte, blauw afvoer afgekoeld water).

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren