Katern

Over de verkiezingen 3

Verleden week zei ik nog: er is meer nodig dan een column om echt iets te bereiken in deze stad. Dat blijkt ook omdat velen nu in de verkiezingstijd aan de weg beginnen te timmeren om hun heldendaden te etaleren. Met zo’n column kan dat wel het hele jaar en net als verleden week blijft dan de vraag waarom pas nu. Of zijn er geen heldendaden verricht?Iedereen schrijft nu een programma. Die hebben overigens de tendens om steeds korter te worden. De politiek heeft ontdekt dat de ellenlange verhalen zoals in de vorige eeuw niet meer noodzakelijk, lees handig en verstandig zijn. Hoe meer je wilt, des te meer er straks immers niet bereikt wordt! Daarbij komt dat de burgers heel veel zaken zelf kunnen toch? Althans in "Nieuwegein kiest" gingen we daar wel vanuit! Maar dan moet je wel zorgen dat ze ook in actie kúnnen komen. Iets waar het huidige college, althans zichtbaar, maar een of twee stappen voor gedaan heeft.Die programma’s zijn de moeite waard om te lezen. Gewapend met motto en inleiding zijn er een aantal hoofdstukken opgezet waarbij de wensen en ideeën van de partij verwerkt zijn. Dat lijkt in aanleg niet onhandig maar is in de praktijk eigenlijk heel vreemd. Immers er zijn partijen die van de 25 jaar Nieuwegein bijna full time de colleges bevolkt hebben en dan ontstaat de vraag waarom ze, zoals bijvoorbeeld het CDA nu nog 22 pagina’s met wensen voor beleid hebben. Vooral ook omdat niet aangegeven wordt hoe die wensen gerealiseerd moeten worden en wie dat gaat betalen, een gegeven wat de grote partijen in de raad en de commissies altijd met verve aankaarten wanneer nieuwe of oppositie partijen wat willen. Bij een programma hoeft dat dus kennelijk niet? Zijn programma’s dus eerder richtlijnen? Waarschijnlijk wel. Je kunt in Nederland eenvoudigweg niet regeren zonder ander partijen. Dat betekent dat een programma altijd maar ten delen zal worden uitgevoerd omdat je nu eenmaal met je partner(s) moet rekenen.Dat geeft dan trouwens aan hoe relatief die programma’s zijn. Ik heb er twee gezien die van Nieuwegein eens fietsstad willen maken. Dat is een goed plan maar daar wordt al heel lang aan gewerkt. Immers nooit eerder zag ik een stad met zoveel tunnels, overgangen, fietspaden en wat dies meer zij! Zo’n fietsidee is leuk vooral voor mensen die nooit fietsen in onze stad, zie ook de opstellers van onze woonvisie, maar wordt waarschijnlijk snel geofferd op het overeenkomstenaltaar tussen diverse partijen. Zeker wanneer de financiën er bij betrokken worden. En dat zal niet het enige idee zijn wat zo geruisloos verdwijnt bij de onderhandelingen of in de realiteit van de begrotingen.Programma’s zijn dus maar betrekkelijk. Die worden trouwens ook meestal alleen door journalisten uitgespit teneinde slimme vragen te kunne afvuren op kandidaten en lijsttrekkers. Burgers die er naar kijken zijn meestal fijnproevers of op andere manieren betrokken bij het politiek gebeuren. Voor de overige bewoners van de stad is het verder meestal een onbekend gegeven. Misschien is dat wel goed.. Aan de andere kant wanneer je nooit ergens naar kijkt en eerder trouw bent dat op de hoogte en dus altijd op de zelfde partij stemt, moet je niet verbaasd zijn dat er allerlei zaken gebeuren in je stad die je eigenlijk niet wilt! We krijgen het college dat we verdienen! Wordt vervolgd!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Adverteer op het lokale nieuws platform van Nieuwegein Galecop+Golf+120x90 Adverteren