Nieuwegein in Top 10 meeste fijnstof van Nederland

Vrijwel in heel Nederland liggen de berekende concentraties stikstofdioxide en fijnstof in 2018 onder de Europese grenswaarden. In een aantal drukke straten in binnensteden wordt de grenswaarde voor stikstofdioxide nog overschreden. ‘Wel neemt het aantal overschrijdingen af’ zo blijkt uit de ‘Monitoringsrapportage NSL 2019’ die onlangs is vrijgegeven door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De komende jaren zal deze ontwikkeling naar verwachting doorzetten. Het is moeilijk aan te geven in welk tempo dat zal gaan.

De gemiddelde concentratie fijnstof in Nederland is in 2018 gestegen ten opzichte van 2017, na een daling in de jaren ervoor. Nieuwegein bezet een tiende plek in de Monitoringsreportage NSL met 20,5 ug/m3 voor PM10 en heeft grote steden als Delft, Utrecht, Den Haag en Amsterdam voor zich. De meeste fijnstof heeft Nederweert: 21,4 ug/m3.

In het grootste deel van het land zijn de grenswaarden niet overschreden. Een uitzondering daarop zijn enkele locaties in gebieden met intensieve veehouderijen. Het aantal overschrijdingen is daar toegenomen ten opzichte van 2017. Dit komt mede doordat de gemeenten meer veehouderijen hebben opgegeven om mee te nemen in de berekeningen over 2018. Een mogelijke andere factor zijn de uitzonderlijke weersomstandigheden van dat jaar, zoals de droogte.

Naar verwachting zal de gemiddelde fijnstofconcentratie waar de bevolking aan blootstaat de komende jaren afnemen. Net als bij stikstofdioxide is onzeker hoeveel dit zal zijn. Lagere concentraties stikstofdioxide en fijnstof verbeteren de volksgezondheid, ook wanneer concentraties al onder de Europese grenswaarden liggen.

De concentraties stikstofdioxide en fijnstof liggen op meerdere locaties dicht bij de Europese grenswaarden. Het gevolg is dat door kleine veranderingen in die concentraties het aantal overschrijdingen sterk kan veranderen. Onzekerheden in de berekeningen hebben daarom ook invloed op het aantal overschrijdingen.

2 thoughts on “Nieuwegein in Top 10 meeste fijnstof van Nederland

  1. Jan

    Logisch eigenlijk, Nieuwegein zit tussen de snelwegen a2, a12, a27 en als bonus meeste schoorstenen gemiddeld per inwoner! Vooral in Nieuwegein-Zuid Fokkesteeg zitten meeste schoorstenen.

    En wat dacht je van al die dieselmotoren van de schepen in De Lek en het Amsterdams Rijnkanaal?

  2. V. Voorthuijsen

    Houtstook is toegenomen. Ga in de avond rondje wandelen, overal ruik je verbrand hout.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren