Nieuwe organisatievorm voor zorg en welzijn

De landelijke overheid draagt per 1 januari 2015 taken op het sociale vlak over aan gemeenten. De gemeenten worden dan verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van mensen met een beperking, de jeugdzorg en re-integratie en participatie van mensen met een afstand tot werk. Met deze verschuiving naar gemeenten wil het kabinet ervoor zorgen dat het (jeugd)zorgstelsel eenvoudiger wordt. Het moet een effectievere inzet van ondersteuning en hulp aan inwoners mogelijk maken. Gemeente Nieuwegein bereidt zich samen met maatschappelijke organisaties op deze nieuwe taken voor. Hierbij gaat het ook over samenwerking tussen organisaties op het gebied van zorg en welzijn.

Om de ondersteuning en zorg aan inwoners zo goed en integraal mogelijk te organiseren, wil de gemeente het samenspel tussen welzijn en zorg versterken. Vanaf 2015 gaat de gemeente met partners starten met een andere manier van werken, o.a. in sociale wijkteams. In die teams werken maatschappelijk werk, wijkverpleegkundige en welzijnswerk samen. De gemeente verwacht dat de gecombineerde inzet van professionals meer ten dienste komt aan inwoners met een gecoördineerde aansturing vanuit een organisatorisch verband.

De organisaties Vitras/CMD en MOvactor leveren een groot deel van de ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn. Zij zijn uitgenodigd om een voorstel te maken voor een organisatorisch verband die deze gecoördineerde aansturing mogelijk maakt. Beide organisaties hebben de ruimte om dit voorstel te ontwikkelen en vanuit dit nieuwe organisatorische verband een subsidieaanvraag in te dienen. Hiervoor is het nodig om de traditionele subsidieverstrekking aan beide organisaties per 2016 te beëindigen.

Het organisatorisch verband vanuit de beide instellingen biedt ook andere voordelen. Zo is het mogelijk de samenwerking met vrijwilligers te versterken en kunnen met andere organisaties (bijvoorbeeld in de gezondheidszorg) verbindingen worden aangegaan. De gemeente en de betrokken organisaties vinden elkaar in het overleg om dit nieuwe organisatorische verband te ontwikkelen. Voor 2014 geldt dat het aanbod van beide organisaties zoals inwoners dat nu kennen voortgezet wordt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren