Lokale Vernieuwing stelt in deze Corona-tijd vragen over steun aan zelfstandig ondernemers

Deze tijd waarin iedereen bezorgd is over eigen of andermans gezondheid, brengt voor alle inwoners van Nieuwegein onzekerheden met zich mee. 

Bij werkenden komt daar nog de vraag bij over het voortbestaan van de huidige werkzaamheden of het arbeidscontract. Voor zelfstandigen kan deze veranderde werksituatie direct leiden tot inkomstenderving of –verlies. Voor deze laatste groep stelde de fractie Lokale Vernieuwing vragen aan het college, meer in het bijzonder over de manier waarop en het tempo waarmee zij ondernemers kunnen helpen bij het treffen van (nood)maatregelen.

In de beantwoording op de gestelde vragen wordt aangegeven dat niet de gemeente zelf, maar de regionale sociale dienst, de WIL, samen met BBZ-Utrecht (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) uitvoerder is van de regelingen. WIL staat voor Werk en Inkomen Lekstroom, een zogenaamde gezamenlijke regeling waarin de Gemeente Nieuwegein samen met andere (omliggende) gemeenten participeert. 

De verdeling is zo dat de WIL de aanvragen voor het levensonderhoud behandelt, terwijl de aanvragen voor het bedrijfskrediet worden doorgeleid naar BBZ-Utrecht. 

Op dit moment hebben de WIL en BBZ-Utrecht volgens het college voldoende kennis en capaciteit om de regelingen vlot uit te voeren. 

Van belang is op te merken dat er in de media vaak onterecht wordt gesproken over een regeling voor zzp-ers. De regeling voor levensonderhoud is namelijk niet alleen voor zzp-ers, maar voor alle zelfstandig ondernemers. 

De vaak genoemde en besproken regeling dat direct noodlijdende bedrijven een bedrag van € 4000,- kunnen aanvragen, wat voor Nieuwegein wordt uitgevoerd door BBZ-Utrecht, geldt tot dusver voor limitatief benoemde bedrijfstakken, waarvan de horeca en contactberoepen (zoals kappers) de belangrijkste voorbeelden zijn. Er wordt door de centrale overheid nog beoordeeld of deze regeling voor een bredere groep ondernemers wordt opengesteld. 

Het college geeft verder aan dat de Gemeente Nieuwegein een brief heeft gestuurd naar alle Nieuwegeinse ondernemers, waarin deze worden geattendeerd op de hierboven beschreven en andere bestaande regelingen. Het lijkt erop dat deze brief alleen terecht is gekomen bij de bewoners die hun onderneming ook in Nieuwegein hebben. De indruk van de fractie Lokale Vernieuwing is dat deze brief niet terecht is gekomen bij inwoners van Nieuwegein die hun zelfstandige onderneming buiten de grenzen van de gemeente hebben, terwijl ook deze inwoners hun verzoek om steun bij de Gemeente Nieuwegein moeten indien. De fractie stelt hierover nadere vragen, met als doel om ook deze inwoners goed en volledig te informeren.  

Voor steun aan zelfstandig ondernemers:

a.     Alle informatie staat op de site van WIL:

·         Zzp-ers die als gevolg van het Coronavirus minder inkomsten hebben kunnen informatie vinden op de website van WIL. Daar zit ook een link naar een aanvraagformulier: https://www.wil-lekstroom.nl/voor-u/ik-ben-zelfstandige-en-zit-nu-in-tijdelijke-financiele-problemen_3851/

De aanvraag en bewijsstukken kunnen worden gemaild naar zzp@wil-lekstroom.nl. WIL neemt de aanvragen in behandeling.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren