Gekibbel in de Raad… (deel 3)

Ondertussen heeft u begrepen dat de “herijking van de kosten van de binnenstad” aangaf dat er een berg geld uitgegeven zal worden. Het interessante is dat het voorlopig niet bekend is waar dat geld vandaan moet komen. Dat wil zeggen: het wordt wel uit de reserves gehaald… Maar, aangezien de rente van de reserves gebruikt worden voor allerlei projecten en beleid, komen dat soort zaken in de knel wanneer het geld er niet meer is. De VSP heeft in de commissie GGO al gevraagd wat er in de knel gaat komen wanneer financiering noodzakelijk wordt. In principe gaat het om een bedrag van ruim € 980.000 per jaar, dat elk jaar uit de reserve gehaald wordt. Als ik goed reken: zo’n € 40 tot 50 duizend rente per jaar, die wij vanaf 2008 gaan missen en het jaar daarop weer en vervolgens weer enzovoorts. Die € 40 tot 50 duizend wordt zo in een aantal jaren € 400 tot 500 duizend.U begrijpt dat wij ons grote zorgen maken. De bezuinigingsoperaties van de gemeente hebben namelijk de neiging om niet volgens plan te verlopen. Veelal wordt het beoogde resultaat niet binnen de geplande tijd gehaald en sommige zaken lukken gewoon helemaal niet. Daarbij komt dat de bezuinigingen vaak te maken hebben met allerlei voor de burger belangrijke (welzijns)voorzieningen. Zo wordt het sportbeleid in een nieuwe jas gestoken, waarbij er gedacht wordt aan de medewerking van het bedrijfsleven op allerlei (financiële) punten. Overigens is het bedrijfsleven wel bereid om in termen van maatschappelijk ondernemen mee te denken. Maar, laten we ons geen illusies maken. Bedrijven stappen niet zo maar in de gaten die de gemeente denkt achter te moeten laten en al helemaal niet wanneer dat door de gemeente bewust gedaan wordt. Naast de sport zijn er allerlei andere zaken die te lijden krijgen onder het bezuinigen in het welzijnsbeleid.Ook maken wij ons grote zorgen dat er op allerlei voorzieningen voor ouderen beknibbeld moet worden. Dat wordt straks een afgeslankt WMO-beleid, waar altijd de goedkoopste oplossingen prevaleren. Aangezien die mogelijkheid al in het raadsbesluit staat – met dank aan de collegepartijen – kan er dus naar hartenlust tot in het extreme uitvoering aan gegeven worden. De woonzorgzones, thans wijkservicezones geheten, gaan in de richting van een al even minimaal uitvoeringsplan, dat niets meer te maken heeft met de zorg en de aandacht die het langer zelfstandig blijven wonen van senioren met zich mee brengt. Het Pinguïn-debacle leidt haar eigen leven en de vraag is wat er verder aan sport en bewegen voor senioren overblijft als de bezuinigingsdrift onhoudbaar wordt. En dan praten we nog niet over een breed scala aan kleine voorzieningen die voor ouderen belangrijk zijn en die onder vuur komen te liggen.Dat wringt des te meer omdat de gemeente nog steeds ruimhartig uit allerlei potjes en begrotingen bedragen uitgeeft voor zaken die straks zonder enig effect zullen blijven. Maar, het geld gaat wel op! Voorbeelden van de laatste tijd: Enecotour-toestanden, cultuuractiviteiten in de binnenstad à raison van 3 ton, plus een ton van de provincie voor de komende 4 jaren, het ‘geheim van Nieuwegein’ en andere promotionele en communicatieplannen, waarbij de vraag is of het goed uitgevoerd gaat worden en wat het op zal leveren?Al met al kijken we met grote zorg uit naar de behandeling van de kadernota later dit jaar, waar de kosten voor de binnenstad hun dekking moeten vinden en waar de klappen zullen vallen. Hopelijk valt het mee. Voorlopig hebben wij er een hard hoofd in.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk