Geen onderzoek naar omstreden grondverkoop aan de Fa. Scholman

Maandagavond 17 februari jl. kwam de gemeenteraad bijeen voor een extra vergadering over het SP rapport: ‘Handjeklap op Plettenburg.’ De SP in Nieuwegein pleidooide voor een raadsenquête maar kwam van een koude kermis thuis.

Eén van de taken van een gemeenteraad is het controleren van het College van Burgemeester & Wethouders (B&W). ‘Dat is niet altijd eenvoudig’ aldus de SP in Nieuwegein. ‘In een kleinere gemeente kan zomaar de situatie van ‘ons kent ons’ ontstaan en ligt het gevaar van belangenverstrengeling op de loer’ aldus Frank van den Heuvel van de SP die om de extra raadsvergadering had gevraagd in verband met de omstreden grondverkoop aan de Morsebaan op industriegebied Plettenburg aan de firma Scholman.

Van den Heuvel: ‘Daarnaast wordt de controlerende taak lastiger uitvoerbaar wanneer je als coalitiepartij deel uitmaakt van het college dat je geacht wordt te controleren. Toch is dat hetgeen waarvoor men in principe gekozen is als raadslid. Een taak die zo goed mogelijk uitgevoerd moet worden.’

De Nieuwegeinse gemeenteraad is maandagavond tijdens de extra raadsvergadering in ruime meerderheid volgzaam meegegaan in het verweer op het rapport door het college van B&W bij monde van PvdA wethouder Hans Adriani en burgemeester Frans Backhuijs. Ook eerdere vragen leverde geen resultaat op.

Van den Heuvel: ‘Wethouder Adriani ging nauwelijks in op de in het rapport vermelde feiten maar beperkte zich vooral tot kritiek op taalgebruik en stijl van het rapport. Adriani sprak van ‘insinuaties’ en het volgens hem ontbreken van ‘hoor en wederhoor.’ Daarbij schroomde de wethouder niet om er niet ter zake doende privézaken van een gemeenteraadslid bij te slepen….’

Het college gaf wel publiekelijk toe dat de firma Scholman twee grote stroken grond in gebruik heeft genomen waar het (nog) geen eigenaar van was. Handhaving bleef echter uit. Toen het bedrijf opnieuw landje pik deed probeerde het college de zaak alsnog te legaliseren. ‘Duidelijk blijkt hieruit dat de het belang van een bedrijf kennelijk boven dat van omwonenden gaat. Iedereen is voor dit college gelijk, maar de één net wat meer dan de ander’ aldus van den Heuvel.

De door de SP ingediende moties met betrekking tot het rapport werden met ruime meerderheid door de gemeenteraad verworpen. Het rapport verdwijnt nu ergens in een gemeentelijke bureaulade. Het is de vraag of het daar ooit nog uitkomt. ‘Als het aan het huidige college en deze gemeenteraad ligt niet’ aldus de lokale SP.

Saillant detail is dat voormalig wethouder Martijn Stekelenburg van de SP in Nieuwegein, deelnam aan het college van B&W ten tijde dat de grondverkoop aan de orde was.

One thought on “Geen onderzoek naar omstreden grondverkoop aan de Fa. Scholman

  1. Bas

    Te gek voor woorden dit.
    Kan een rechter hier niet eens naar kijken en er een uitspraak over doen?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren