SP Nieuwegein komt met rapport ‘Handjeklap op Plettenburg’

Deze week zet de SP in Nieuwegein een volgende stap in het dossier over de ecologische groenstrook op de Morsebaan. ‘Het rapport ‘Handjeklap op Plettenburg’ schetst een onthutsend beeld over grondtransacties en ontduiken van regels’ aldus de SP. Zij vraagt de gemeenteraad van Nieuwegein om een raadsonderzoek in te stellen om de onderste steen boven te krijgen over de vermeende grondruil met aannemer Scholman. In mei verleden jaar stelde de SP al vragen over de annexatie van de groenstrook door aannemer. Ook riep zij bewoners op om bezwaar te maken tegen annexatie van de groenstrook door Scholman aan de Morsebaan.

SP Raadslid Frank van den Heuvel vertelt: ‘Na het stellen van talloze vragen en zelfs na het voeren van een spoeddebat over dit dossier, wilde het college niet toegeven dat er iets serieus mis is met de handhaving op overtredingen van de regels voor ruimtelijke ordening en milieu. Dit bracht ons ertoe om zelf de zaak verder uit te zoeken’.

SP raadslid Frank van den Heuvel

Het rapport dat een groot aantal bijlagen bevat, maakt aannemelijk dat er veel meer aan de hand is dan het college aanvankelijk wilde toegeven. Van den Heuvel: ‘Het is een complex dossier. Het feitenrelaas is een aaneenschakeling van gebeurtenissen die elk op zich zichzelf klein lijken. Maar de optelling van gebeurtenissen geeft een heel ander beeld. Namelijk het beeld van bewust achterhouden van informatie, en wellicht het misleiden van inwoners en de gemeenteraad.’

Eén van de zaken die in het onderzoek naar boven kwamen, is dat de gemeente een eerder opgelegde boete voor nota bene een overtreding van het bestemmingsplan aan aannemer Scholman terugbetaalde via de grondtransactie van de groenstrook. Dit terwijl overtredingen van het bestemmingsplan nog steeds aan de orde zijn.

Dit onderzoek is in eerste instantie ingegeven door signalen van inwoners van Plettenburg, waarmee in het vervolgtraject intensief is samengewerkt. Om informatie omhoog te krijgen zijn veel gesprekken gevoerd en documenten opgevraagd.

Een geheime bijlage met de verwijzingen naar de namen van burgers en ambtenaren, is aan de nationale politie overhandigd. Daarnaast zijn er bepaalde bewijsstukken niet gepubliceerd (noch vermeld) omdat deze eerst door een rechter gelegaliseerd moeten worden. ‘Als bijlage bij dit rapport zitten vele stukken, documenten die ik als raadslid en via WOB-verzoeken heb verkregen’ aldus Frank van den Heuvel, raadslid voor de SP in Nieuwegein. Klik hier voor het rapport.

3 thoughts on “SP Nieuwegein komt met rapport ‘Handjeklap op Plettenburg’

 1. C.M.den Boesterd

  Handhaving van het recht is belangrijk voor de geloofwaardigheid van de gemeente en de regels die zij stelt. .
  Het is van algemeen belang dat een ieder zich aan de wet houdt, burgers, bedrijven en overheden.

  In 2001 begon ik een handhavingstraject wegens strijdig gebruik bestemmingsplan,tegen de firma Scholman op hun vorige locatie., later sloten zich hierbij meerdere bewoners aan, .het traject duurde uiteindelijk 12 jaar… Scholman voldeed niet aan de verplichtingen het terrein tijdig te ontruimen waarna hem een dwangsom werd opgelegd van 50.000 euro.
  Een dwangsom ( boete) heeft als doel herhaling te voorkomen. Mocht de bewering in het rapport, dat de boete op een of andere manier is verrekend, waar zijn dan zou dat een zeer kwalijke zaak zijn.

  20 februari 2020 staat op de agenda van raadsvergadering het opheffen van het wandelpad die op de groenstrook ligt.

  Het opheffen of het behouden ! !! van het wandelpad valt geheel binnen de bevoegdheid van de gemeenteraad. daar heeft het college van B&W niets over te vertellen.

  Op 6 februari kunnen mensen meepraten over dit onderwerp op de Avond van de Raad.

  C.M.den Boesterd

  tdenboesterd-c@kpnmail.nl

 2. SC

  Als ik het goed begrijp, heeft dus de gemeente eigenhandig bijgedragen aan de vandaag gemelde toename van fraude en staat nu op het punt om het nog wat erger te maken met het geplande opheffen van het wandelpad.

 3. Herman Verstraaten

  Op Wikipedia staat de volgende definitie van corruptie: Corruptie is het politieke, sociale of economische verschijnsel waarbij iemand in een machtspositie deze misbruikt teneinde zichzelf of anderen ongeoorloofde gunsten te verlenen, in het laatste geval vaak in ruil voor wederdiensten of als vriendendienst. De feiten rond dit voorval komen volledig overeen met deze definitie. De gemeente maakt zich dus schuldig aan corruptie.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren