Dinsdag 17 oktober 2017 dag voor de uitroeiing van armoede

Dinsdag 17 oktober is het de internationale dag voor de uitroeiing van armoede. Een dag die is uitgeroepen om armoede op de agenda te zetten en praktische stappen te ondernemen om armoede te bestrijden. In 2015 moesten 626.000 huishoudens rondkomen van een laag inkomen. Ongeveer 40% van de Nederlandse huishoudens maakt gebruik van inkomensondersteunende maatregelen. En bij bijna één op de vijf Nederlanders is er sprake van risicovolle schulden, problematische schulden of wordt deelgenomen aan een schuldhulpverleningstraject. Daarom wil de gemeente Nieuwegein op deze dag aandacht vragen voor deze problematiek. Want in de armoede komen is makkelijker dan eruit komen.

Martijn Stekelenburg: “Er zijn inwoners die geen gebruik maken van de regelingen terwijl zij er wel voor in aanmerking komen. De gemeente Nieuwegein wil deze groep bereiken en stimuleren om er alsnog gebruik van te maken. We zijn ook bezig om de aanvraagprocedures makkelijker te maken, zodat inwoners niet onnodig drempels krijgen opgeworpen om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld een kindpakket.”

Wethouder Martijn Stekelenburg

Gedrag door schaarste
Heb ik nog geld voor het eten vanavond? Waarvan betaal ik het schoolgeld? Hoe haal ik het einde van de week? Een gebrek aan geld neemt bezit van je denken en maakt dat je vooral bezig bent met korte termijnoplossingen. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat schaarste tunnelvisie veroorzaakt en ons denkvermogen beperkt. Mensen die langdurig in armoede leven verliezen makkelijker het langetermijnperspectief uit het oog. Zij zijn bezig met het eten dat vandaag op tafel moet komen in plaats van contact te zoeken met iemand die ze kan helpen om uit de schulden te komen. De gemeente Nieuwegein heeft heel veel mogelijkheden om mensen hierbij te helpen, alleen moeten ze het wel weten en de weg ernaar toevinden. Daarom zet Nieuwegein komende periode in om ze mensen te bereiken via media, hun omgeving, activiteiten en tussenpersonen.

Regelingen en toeslagen
Er bestaan heel veel regelingen en toeslagen. Denk aan huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag. Soms is het even fijn als iemand je helpt om dit allemaal geregeld tekrijgen. Iemand die weet hoe het zit en die je helpt. Daarvoor zijn er heel veel De vrijwilligers van Thuisadministratie helpen bij het ordenen van uw financiële administratie en het uitzoeken van de post. Vrijwilligers van het Servicepunt helpen bij het aanvragen van een uitkering en minimaregelingen, invullen van de belastingaangifte of aanvragen van eenDigid. De sociaal raadsvrouw geeft gratis advies over wetten, regels, rechten en plichten. Zij helpt met het schrijven van brieven, bezwaarschriften en indienen van klachten. Kijk voor meer informatie over regelingen op www.geinwijs.nl

Nieuwegeinse regelingen
De Gemeente Nieuwegein biedt aanvullend ook veel aan zoals de Stadspas en Stichting Leergeld. De regeling biedt ouders compensatie voor de kosten van bijvoorbeeld een ouderbijdrage van een schoolreisje, de contributie voor een sportvereniging of een bijdrage voor voetbalschoenen of een hockeystick. Maar bijvoorbeeld ook de computerregeling voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Daarnaast is er een collectieve zorgverzekering, een individuele inkomenstoeslag en kwijtschelding van gemeentelijke heffingen.

Programma Geldwijs
Uit onderzoek van het NIBUD blijkt dat jonge mensen een hoger risico lopen op betalingsproblemen en schulden dan oudere mensen. Bovendien blijkt dat jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs volgen het vaakst schulden of een betalingsachterstand hebben. Zij hebben ook gemiddeld de hoogste schuld. In het Programma Geldwijs wil de gemeente onder andere aan de slag om jongeren kennis en vaardigheden te bieden om financieel zelfredzaam te zijn en te blijven. Hierin start de gemeente samen met haar partners WIL, Geynwijs en MOvactor met een pilot mobility mentoring. De professionals worden allemaal getraind in de nieuwe methodiek. Binnen deze methodiek is het bijvoorbeeld noodzakelijk directe stress weg te nemen of beloningen uit te delen. Wanneer deze pilot en daarmee deze aanpak effectief is, wordt deze werkwijze geïntegreerd binnen de bestaande dienstverlening. Uit onderzoek van het NIBUD blijkt ook dat 62% van de bedrijven werknemers met schulden in dienst heeft. Daarom wil de gemeente ook meer aandacht besteden aan werkende armen en zzp’ers met schulden of een laag inkomen.

Vrijwilligers in het zonnetje
Waar zouden we zijn zonder de vrijwilligers. Zij vormen een heel belangrijk onderdeel van de armoedebestrijding in Nieuwegein. Dat is de reden dat we ze in het zonnetje gaan zetten door ze op woensdag 25 oktober 2017 een diner en een theatervoorstelling aan te bieden in Fort Vreeswijk.

Kookworkshop
Komende periode gaat de gemeente Nieuwegein extra inzetten op armoedebestrijding door aandacht te vragen via allerlei activiteiten. Want gezond en lekker koken voor een heel gezin is vaak al best lastig, maar dit wordt nog lastiger wanneer het budget ook nog beperkt is. Daarom organiseert de gemeente een kookworkshop voor gezinnen. Tijdens deze workshop leren we hoe je met zo min mogelijk geld een gezonde en natuurlijk ook lekkere maaltijd op tafel kan zetten.

One thought on “Dinsdag 17 oktober 2017 dag voor de uitroeiing van armoede

  1. john

    er zijn heel veel vrijwilligers die nergens bij aangesloten zijn.
    hoe denkt men die te bereiken?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren