Katern

‘GroenLinks zet de koers’

‘GroenLinks zet de koers’
Op donderdagavond 9 juli en maandag 13 juli was de bespreking van de koersnota 2021. Hierbij gaven alle fracties aan welke keuzes zij willen maken voor Nieuwegein. Fractievoorzitter Alma Feenstra zette gloedvol de ambities van GroenLinks op een rij. Waarbij ze begon met haar medeleven uitspreken aan alle getroffenen door corona, mensen die ziek zijn geworden, nabestaanden, ondernemers, ZZP’ers en... Lees meer

Moet Nieuwegein ook de Stedenband met Rundu opzeggen

Moet Nieuwegein ook de Stedenband met Rundu opzeggen
Een meerderheid van de gemeenteraad is het eens met het verbreken van de informele vriendschapsband met het Poolse Pulawy. Dit in verband met het uitsluiten van de LHBTI gemeenschap in o.a. Pulawy en het instellen van zogenaamde LHBT-vrije zones. Dit strookt niet met de Regenboogagenda die Nieuwegein in maart 2018 heeft ondertekend. Deze vriendschapsband is dan ook afgelopen maandagavond bij... Lees meer

Nieuwegein beëindigt vriendschap Poolse stad Pulawy na uitroepen LHBTI vrije zone

Nieuwegein beëindigt vriendschap Poolse stad Pulawy na uitroepen LHBTI vrije zone
De gemeenteraad van Nieuwegein heeft maandagavond 13 juli 2020 op initiatief van de VVD bijna unaniem besloten om de vriendschap met de Poolse stad Pulawy te beëindigen. De belangrijkste reden is dat Pulawy vorig jaar een resolutie heeft aangenomen om de hele stad uit te roepen als LHBT vrije zone. Met dit besluit komt er een eind aan een bijna... Lees meer

Kerngroep BAN en De Digitale Stad Nieuwegein zullen inwoners informeren over winning aardwarmte in Nieuwegein

Kerngroep BAN en De Digitale Stad Nieuwegein zullen inwoners informeren over winning aardwarmte in Nieuwegein
‘Verontruste bewoners vinden gehoor bij de gemeenteraad als het gaat om het winnen van aardwarmte onder hun woonwijken… maar het blijft opvallend stil in de hoek van het Nieuwegeinse College’, althans zo laat het Wijkplatform Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve onze redactie weten in haar laatste wijkkrant, welke u hier kunt downloaden en lezen. Waarom zijn buurtbewoners ongerust over... Lees meer

Vervolg Raadsvergadering op 13 juli 2020

Vervolg Raadsvergadering op 13 juli 2020
Op maandag 13 juli vergadert de gemeenteraad opnieuw. De vergadering wordt gehouden in de Raadzaal met inachtneming van de 1,5 meter regel. Door de beperkingen die er nog gelden vanwege de coronacrisis kan er geen publiek bij aanwezig zijn. 9 juli geschorst
De financiële raadsvergadering van 9 juli is geschorst. Maandag 13 juli wordt deze heropend. De vergadering wordt verder opgepakt... Lees meer

€ 600.000,- van de provincie voor ondergronds brengen hoogspanningsleiding in Nieuwegein

€ 600.000,- van de provincie voor ondergronds brengen hoogspanningsleiding in Nieuwegein
De provincie Utrecht draagt in totaal 3 miljoen euro bij aan het ondergronds aanbrengen (verkabeling) van hoogspanningsleidingen in de gemeenten Veenendaal en Nieuwegein. Verkabeling heeft een positief effect op de gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en de kwaliteit van de leefomgeving. Daarnaast is er (her)ontwikkeling mogelijk op de grond waarboven de hoogspanningsleidingen hingen, zoals woningbouw. De gemeente Veenendaal ontvangt van de provincie... Lees meer

Financiële raadsvergadering op donderdag 9 juli

Financiële raadsvergadering op donderdag 9 juli
Op donderdag 9 juli vergadert de gemeenteraad opnieuw. De vergadering wordt gehouden in de Raadzaal met in achtneming van de 1,5 meter regel. Door de beperkingen die er nog gelden vanwege de coronacrisis kan er geen publiek bij aanwezig zijn. Wel is de vergadering live te volgen. Onderwerpen die op de agenda staan: Jaarrekening 2019 gemeente Nieuwegein en de jaarstukken... Lees meer

Komt ieders Belang met een motie over de bestemmingsreserves van Nieuwegein?

Komt ieders Belang met een motie over de bestemmingsreserves van Nieuwegein?
Op donderdag 9 juli vindt in de gemeenteraad van Nieuwegein de bespreking plaats van een aantal financiële stukken. ‘Uit deze stukken blijkt dat er nog steeds een groot aantal bestemmingsreserves aanwezig is’ zo laat Jacqueline Verbeek van ieders Belang onze redactie weten. Volgens de partij dient elke bestemmingsreserve voorzien te zijn van een looptijd (beginjaar en eindjaar) en de naam... Lees meer

Update: Motie zet punt achter informele vriendschapsband met Poolse Pulawy

Update: Motie zet punt achter informele vriendschapsband met Poolse Pulawy
De Nieuwegeinse VVD (7 zetel), CDA Nieuwegein (3 zetels), Stadspartij Núwegein (1 zetel), Lokale Vernieuwing (2 zetels), GroenLinks Nieuwegein (3 zetels) en Groep Verdamme (1 zetel) zullen binnenkort een motie indienen om per direct de informele vriendschapsband met het Poolse Pulawy te verbreken. Met een krappe meerderheid, 17 zetels voor de motie van de 33 raadszetels, zal de motie worden... Lees meer

Tweede Kamer wil onderzoek naar woningen in de polder bij Nieuwegein

Tweede Kamer wil onderzoek naar woningen in de polder bij Nieuwegein
De Tweede Kamer wil dat er expliciet wordt gekeken naar de mogelijkheden voor woningbouw in de polder Rijnenburg bij Nieuwegein. Twee verschillende moties hierover werden donderdagavond 2 juli jl. door de Kamer aangenomen. De Tweede Kamerleden maken zich zorgen om het woningtekort in Nederland. De woningbouwproductie zal dit jaar naar verwachting op 60.000 uitkomen en volgend jaar dalen naar 50.000.... Lees meer
Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren