Boombescherming in Nieuwegein

Samenvatting: Eind 2008 heeft de gemeente een nieuwe bomenverordening vastgesteld met daarin een vergaande afschaffing van de kapvergunningplicht voor bepaalde particuliere en gemeentelijke bomen / houtopstand. In 2009 heeft de voorzieningenrechter echter bepaald, dat burgers en belangenorganisaties vooraf onvoldoende inspraak hebben gehad bij de totstandkoming van de verordening. Als gevolg hiervan is de gemeente gestart met het opstellen van de Bomenlijst, die in samenwerking met inwoners en belangenorganisaties tot stand is gekomen. Daarnaast is de Bomenverordening aangepast en is het Boombeschermingsplan opgesteld.

Omdat het in Nieuwegein steeds vaker voor komt dat binnen de plangrens van een ruimtelijke ontwikkelingen bestaande groenstructuren, tuinen en bomen vallen, is ook een Boombeschermingsplan opgesteld. Dit plan biedt handvatten om dit groen te beschermen en te behouden en, wanneer dat niet mogelijk is, te compenseren.

Het college heeft de Bomenlijst en het Boombeschermingsplan vastgesteld en vraagt de gemeenteraad om de Bomenverordening vast te stellen.

Beslispunten:
1. de Bomenlijst vaststellen
2. instemmen met het Boombeschermingsplan
3. instemmen met het instellen van een gemeentelijk herplantfonds
4. de Bomenverordening ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad
5. de Bomenkaart en het Boombeschermingsplan ter kennisname voorleggen aan de gemeenteraad. Akkoord

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren