Beantwoording art. 42 brief van PvdA over H. Kropstraat / Hessel

In de artikel 42 brief van de fractie van de PvdA staat dat de partij zich ernstige zorgen maakt over de ontwikkelingen in de omgeving Hildo Kropstraat/Hesselaan. De fractie vraagt of de panden in die omgeving conform het bestemmingsplan worden gebruikt. Vervolgens vraagt de fractie wat (en op welke termijn) het college hier iets aan gaat doen indien dit niet het geval is. Het college antwoord dat het merendeel van de gevestigde bedrijven past in het huidige bestemmingsplan, maar dat een aantal panden niet conform het bestemmingsplan wordt gebruikt. Dat betreft met name de ‘nieuwe’ panden aan de Hildo Kropstraat 2 t/m 10. Hier heeft nog geen herziening van het bestemmingsplan plaatsgevonden.

De raad heeft inmiddels besloten om het bestemmingsplan ‘Jutphaas-Wijkersloot’ in 2003 te herzien. Er zal binnen afzienbare tijd duidelijkheid bestaan over de vraag of het gewenst is het huidige gebruik in te passen in ruimtelijk vast te stellen beleid. Deze afweging kan pas worden gemaakt bij de daadwerkelijke herziening van het bestemmingsplan in 2003. Daarnaast vraagt de PvdA-fractie of het bedrijf Classic Toys zich op het industrieterrein gaat vestigen. Dit naar aanleiding van de mededeling van wethouder Verbeek tijdens een commissievergadering (RIM).

Wethouder Verbeek heeft een gesprek gehad met de eigenaar van Classic Toys, de heer Van Oostrum. In dat gesprek heeft de heer Van Oostrum aangegeven indien er op termijn een locatie op een industrieterrein vrijkomt daarheen met zijn bedrijf te willen verhuizen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren