Afronding pilot Welzijn op recept

In Nieuwegein is de pilot met Welzijn op recept afgerond. Nieuwegein is de eerste gemeente in Nederland waar zorg-en welzijnsorganisaties het concept handen en voeten hebben gegeven. Van december 2011 tot maart 2013 werden er 59 welzijnsrecepten uitgeschreven, meestal door huisartsen.
Door de uitvoering van de pilot in gezondheidscentrum De Roerdomp in Nieuwegein en welzijnsorganisatie MOvactor is een duidelijk beeld verkregen van de doelgroep die een welzijnsrecept ontvangen heeft. Van de patiënten die een ‘Welzijn op recept’ ontvingen was bijna drie kwart vrouw. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 59 jaar.

De meest voorkomende problemen op basis waarvan een ‘Welzijn op recept’ werd uitgeschreven waren eenzaamheid, depressie en angst. Meer dan een derde had matige tot ernstige problemen met de mobiliteit en de dagelijkse activiteiten, en meer dan de helft had matige tot ernstige pijn/klachten. Verder was er bij deze patiënten sprake van een gemiddeld hoger aantal contacten met de huisarts ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Eveneens was het gebruik van antidepressiva en benzodiazepine bij de patiënten die een welzijnsrecept ontvingen hoger dan het gemiddelde gebruik. Bij de betrokken patiënten was sprake van meerdere problemen en klachten. Oorspronkelijk was het welzijnsrecept ook bedoeld was voor mensen met lichtere klachten.
Van de patiënten die een welzijnsrecept ontvingen maakte bijna de helft actief gebruik van een welzijnsarrangement, mede dankzij de inzet van een welzijnscoach. De pilot laat verder zien dat patiënten deelname aan de activiteiten positief waardeerden. Ze noemden onder andere: “een duwtje in de rug was prettig”; “dankzij de activiteit uit een dip gekomen”; “een schot in de roos.”

Van de eerder verschenen handleiding ‘Welzijn op recept’ wordt een update gemaakt met daarin de ervaringen en tips uit de pilot in Nieuwegein. De handleiding is een gezamenlijk product van Gezondheidscentrum De Roerdomp, welzijnsorganisatie MOvactor, de gemeente Nieuwegein en het Trimbos-instituut. De update verschijnt begin 2014.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren