Wijkoverleg Galecop: ‘College, neem openlijk afstand van plaatsing windmolens’

Met een team van mensen heeft het wijkoverleg Galecop de documentatie onderzocht met betrekking tot het voorgenomen besluit van de gemeente Utrecht om grootschalig windenergie in te zetten in de polders Rijnenburg en Reijerscop op de grens met Nieuwegein. ‘Deze gevolgen zijn voor Galecop zeer aanzienlijk’ aldus Jan van Rossum van het wijkoverleg Galecop.

‘Het plaatsen van 11 windmolens die twee keer zo hoog zijn als De Dom in de polder Rijnenburg en Reijerscop zullen veel geluidsoverlast en belasting voor omwonenden geven, zowel hoge als lage tonen en daarmee (bewezen) impact op de gezondheid van mensen in de vorm slapeloosheid en reductie hartfunctie en meer. De impact van de windmolens komt tot ongeveer de AC Verhoefweg qua slagschaduw en wellicht ook geluidsbelasting. De molens zullen vanuit zeer veel woningen en nog meer veel appartementen, zichtbaar zijn en daarmee een enorme verstoring van het lichtbeeld geven gedurende avonden en nachten. De enorme negatieve effecten op vogels en insecten laat ik hierbij maar even buiten beschouwing. Eventuele plaatsing van windmolens in het gebied betekent dat de wijk Galecop aanzienlijk in aantrekkingskracht inboet en daarmee ook de waarde van woningen; in de visie staan achterhaalde minimale compensatie maatregelen’ aldus Jan van Rossum voorzitter van het wijkoverleg in Galecop tegenover onze redactie.

‘Als wijkoverleg zij wij ronduit benieuwd welk signaal het college heeft of gaat afgeven richting het college van Utrecht. Het college heeft een zorgplicht en wat ons betreft is die zorgplicht heel eenvoudig: tot aan de grenzen van Nieuwegein geen overlast veroorzaakt door windmolens. Dit betekent dat de gemeente Utrecht haar visie bijstelt en wel zodanig dat er geen overlast optreedt door windmolens op Nieuwegeins grondgebied. In concreto betekent dit dat de windmolens in de bijgestelde visie op een afstand van 2.000 (=10x de tiphoogte, evt nog meer namelijk 2.300m) meter van de grenzen van Galecop (en naar ik inschat ook van de wijken Batau N en Z) worden geplaatst; nog liever geen windmolens gezien genoemde impact.’

‘Wij hebben ondertussen gezien dat de gemeente Nieuwegein, het college in eerdere situaties (Rijnhuizen) en advies inzake windmolens in Houten, heeft aangeven dat er in de buurt van woningen geen windmolens gewenst zijn. Wij gaan er vanuit dat het college ook in deze situatie hetzelfde signaal afgeeft richting het college van Utrecht. Merk hierbij op dat de afstand woning – windmolens in het klooster aanzienlijk kleiner kan zijn dan 2000 meter vanwege de aanzienlijk lagere hoogte.’

Inmiddels loopt er een petitie op het internet waarbij mensen kunnen aangeven of ze voor zonnepanelen en tegen windmolens zijn. Deze petitie is ondertussen 1700 keer ondertekend; het aantal groeit per dag met vele tientallen.

Van Rossum: ‘Gezien het gelopen traject, met de zoveelste rond in een schijninspraak-proces, waarbij naar nu is gebleken dat de input van de uitwerkingsgroep volledig maar dan ook volledig ter zijde is geschoven, mag het duidelijk zijn dat de wijk Galecop langzamerhand in een andere modus gaat opereren. Als wijkoverleg hebben wij in onze statuten staan dat we opkomen voor de veiligheid en leefbaarheid in onze wijk, dat gaan we dan ook doen. Ik ga er vanuit dat het college van Nieuwegein ook haar verantwoordelijkheid neemt en in de publiciteit afstand neemt van de visie van het college van Utrecht. Wij zullen waar mogelijk en zinvol de media opzoeken en bij uitblijven van een passende reactie vanuit het college hiervan de media op de hoogte stellen. De leden van de raad zullen we uiteraard ook benaderen.’

2 thoughts on “Wijkoverleg Galecop: ‘College, neem openlijk afstand van plaatsing windmolens’

  1. Linda

    Er mogen gewoonweg geen windmolens geplaatst worden. Geen grote, geen kleine, niet “slechts “ een paar, gewoon geen. Het is werkelijk belachelijk dat het idee van windmolens nog wordt geopperd.

  2. Linda

    Ik denk dan ook dat slechts afstand nemen onvoldoende is. Welke (juridische) stappen gaat het college ondernemen tegen deze schijnvertoning? Wat kunnen wij stopzetten om druk op te voeren? Praatjes vullen geen gaatjes. Wat is het stappenplan?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren