‘Geen windmolens maar woningen en zonne-energie in de polder’

De gemeente Utrecht heeft in haar ‘Nieuwsbrief Energielandschap Rijnenburg en Rijerscop‘ van 3 april 2019 informatie gegeven over het conceptvoorstel van het college B&W betreffende de invulling van het Energielandschap in de polders Rijnenburg en Reijerscop. Sinds 2016 wordt er gepraat met de bewoners en omwonenden, grondeigenaren, initiatiefnemers en andere betrokkenen over het energielandschap. Dit loopt niet al te soepel.

De politiek, bewoners van omliggende gemeenten en de belangenvereniging Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR) zijn geschrokken van het megalomane plan om de hele polder vol te bouwen met windmolens (11 van maar liefst 225 meter hoog) en het grootste zonnepark van Nederland. De belangenvereniging (BVRR) maar ook een grote meerderheid van de politieke partijen zien in zonne-energie en kleinschaliger opzet veel meer toekomst, inclusief woningbouw wat zo hoognodig is in de regio!

Vanuit de omliggende wijken is de afgelopen jaren fel geprotesteerd tegen vooral de windmolens. Bewoners uit de wijken Galecop, Batau Noord en – Zuid in Nieuwegein vrezen overlast door geluid, slagschaduw en horizonvervuiling. (zie kaartje hieronder)

Als het aan Utrecht ligt krijgen ontwikkelaars de ruimte voor maximaal elf windmolens en 227,5 hectare zonnevelden. De komende maand bespreekt de gemeente Utrecht de visie met bewoners, de provincie Utrecht en de buurgemeenten Nieuwegein, IJsselstein, Montfoort en Woerden. Maar nu lijken de messen als geslepen te worden en is er een grote weerstand tegen dit plan. Huizen hebben prioriteit één.

Belangenvereniging Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR): ‘Wij hebben kennis genomen van het voorstel. Met dit voorstel lijkt men voorbij te gaan aan de oorspronkelijke opdracht van het Raadsbesluit van 6 juli 2017 waarin de opdracht werd gegeven om een scenario uit te werken en uiteindelijk aan de raad voor te leggen met alleen zonne-energie naast andere scenario’s met een combinatie van zonne- en windenergie. Het nieuwe voorstel voldoet ook niet aan de oorspronkelijk opdracht uit het Raadsbesluit van 6 juli 2017 om een integraal plan voor Rijnenburg te ontwikkelen waarin tevens wordt gekeken naar de toekomstige woningbouw en de geplande groen- en recreatiefunctie van het gebied. Wij verwijzen naar ons alternatieve plan ‘De Toekomst van Rijnenburg’, waarin wij pleiten voor een integrale planontwikkeling van woningbouw, groen en recreatie en groene energie.’

De regio kent een groot woning probleem. De grondeigenaren van polder Rijnenburg, zij hebben ruim 70% van de grond in handen, staan open voor groene energie in hun polder, op voorwaarde dat er dan ook huizen gebouwd mogen worden. Volgens de eigenaren passen er 20.000 tot 25.000 woningen in het gebied. In het plan van het college wordt de optie open gehouden om het gebied pas na 2030 als bouwlocatie aan te wijzen. Dat willen de grondeigenaren niet en zij zullen zich verzetten. De geplande woningbouw die vanaf 2030 mogelijk moet zijn wordt nu naast de megagrote windturbines gepland.

De VSP in Nieuwegein heeft al een ‘Motie vreemd aan de orde van de dag’ ingediend. Utrecht is de snelst groeiende regio en stad van Nederland. De ruimte in de regio is schaars. Ton de Mol van de VSP in de motie: ‘Er zullen in deze regio echt keuzes gemaakt moeten worden. Het Koersdocument van de Provinciale Staten van Utrecht, wat vast is gesteld op 10 december 2018, op basis van de Promos-prognose 2017, stelt dat er ruimte moet worden gezocht voor 57.000 tot 76.000 extra woningen tot 2014! bovenop hetgeen reeds geprogrammeerd is. Op basis van dit Koersdocument moet het aantal woningen in de Provincie Utrecht tot 2040 met 124.000 tot 142.000 woningen groeien. De polder kan voor een groot deel in deze behoefte voorzien. Uitstel van de geplande woningbouw in de polder Rijnenburg en Reijerscop zal de leefbaarheid in omliggende gemeenten, zoals Nieuwegein, verder onder druk zetten.’

Met deze motie, die donderdag 25 april aanstaande ingediend zal worden door de VSP in Nieuwegein, wil de Verenigde Senioren Partij, dat het college in Nieuwegein, de provincie houdt aan het Koersdocument (woningbouw) en dat woningbouw in de polder Rijnenburg en Reijerscop versneld wordt uitgevoerd en dat de gemeente Nieuwegein Utrecht opdraagt geen windmolens te plaatsen in de polder Rijnenburg en Reijerscop. Klik hier voor de motie.

De motie is aangeboden aan alle politieke partijen in Nieuwegein. Donderdag 25 april aanstaande zullen we zien welke partijen deze motie zullen ondersteunen. Inmiddels is de fractie Verdam in Nieuwegein al akkoord gegaan met de motie.

De VVD in Nieuwegein liet 18 mei 2018 weten: ‘De Nieuwegeinse VVD heeft haar standpunt – voor duurzame energie maar tegen windmolens in de polder – toegelicht en tevens (nogmaals) de oproep gedaan aan de gemeente Utrecht om het participatieproces zorgvuldig te doen en hierbij ook de belanghebbenden buiten de eigen gemeentegrenzen te betrekken.’ Dus de VVD in Nieuwegein zal meegaan in de motie.

Dan zien we ook gelijk wie voor zonne-energie is én woningbouw én tegen het het megalomane plan van GroenLinks om 11 windmolens te plaatsen die twee keer zo hoog zijn als de Dom.

Een kaartje om te vergelijken hoe groot de windmolens zijn

One thought on “‘Geen windmolens maar woningen en zonne-energie in de polder’

  1. Linda

    Windmolens zijn echt belachelijk op deze locatie. Bij de bouw van woningen kunnen zonnepanelen toch tegenwoordig erg netjes worden verwerkt in het dak? Waarom zou je zulke horizonvervuiling, slagschaduw en overlast plaatsen? Je kunt niet zomaar een tijdslijn veranderen qua bestemming omdat een machtig bedrijf dit graag zo wil. Als ze dit wel toelaten gaat dit de belastingbetaler heel veel geld kosten in schadeclaims. Met name de luxere wijken in Nieuwegein zullen kelderen aan aantrekkelijkheid en daarmee hun waarde verliezen. Wat een kapitaalvernietiging ten bate van een machtige lobby. Het is zolangzamerhand simpelweg bizar dat het plan van windmolens nog steeds wordt geopperd. Verdacht is misschien een beter woord hiervoor. Het klopt gewoonweg niet.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren