Waterschap en de gemeente bijna klaar met onderzoek naar blauwalg in Batau

In het water van de wijk Batau Noord zijn in de voorgaande jaren watervogels, waaronder zwanen met botulisme aangetroffen. Ook ontstond er geregeld blauwlag in het water. Na verschillende maatregelen bleek het botulisme/blauwalg hardnekkiger te zijn dan gedacht. Bewoners denken dat dit is gekomen doordat een gemaal is verwijderd aan de Voermansweide, waardoor de doorstroming van het water in de wijk slechter is geworden.

Om de mogelijke oorzaak te onderzoeken heeft het waterschap De Stichtse Rijnlanden afgelopen zomer een online zuurstoftemperatuurmeter in het water aan de Rendierweide/Lamaweide geplaatst. Dit om inzicht te krijgen welke mogelijke verdere maatregelen effectief kunnen zijn om botulisme/blauwalg in het water van de wijk Batau Noord te voorkomen. Het waterschap benadrukt dat botulisme een natuurlijk verschijnsel is en helaas amper voorkomen kan worden. ‘Een goede doorstroming kan bijdragen aan de waterkwaliteit’ aldus het waterschap.

Vandaag laat het waterschap onze redactie weten dat het water bij de Rendierweide is onderzocht op twee aspecten. Tot oktober 2020 is het zuurstofgehalte van het water gemeten. Daarnaast zijn monsters genomen van de waterbodem en het water voor een laboratoriumsimulatie waarbij de seizoenen zijn nagebootst om te bepalen hoe de uitwisseling van voedingsstoffen tussen water en waterbodem verloopt bij verschillende zuurstofgehaltes. ‘Zo kunnen we beter bepalen, welke maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren, effectief zijn’ aldus het waterschap.

Resultaten
Uit onderzoek is gebleken dat het zuurstofgehalte in het water laag tot zeer laag was, wat schadelijk is voor de ecologie van het water.

Het onderzoek in het laboratorium loopt nog, de resultaten worden in mei verwacht. Voor de zomer zal het water bij de Rendierweide gebaggerd worden. Hierbij wordt de bovenste sliblaag verwijderd, zodat de singel weer de vereiste diepte heeft. Na het baggeren wordt de zuurstofmeter teruggeplaatst om het zuurstofgehalte van het water in de gaten te kunnen houden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren