Wat is Spanje zonder een siësta

Van 6 tot 8 januari vond in het provinciehuis het Model European Parlement plaats. Leerlingen van negen verschillende scholen, waaronder het Anna van Rijn uit Nieuwegein, deden mee aan een simulatie van het Europese parlement. Leerlingen debatteren met elkaar over actuele vraagstukken uit de politiek en proberen samen tot oplossingen te komen.

Het Anna van Rijn college stuurde Levy Grinwis, Eline Bouwmeesters, Anton van Beek, Bas van Rooijen, Frank van Breukelen en Nial Versteeg als delegatie leden van Spanje naar het provinciaal MEP. Met als voorzitter Milou van Rijn en Suzanne de Groot als journalist. De gedelegeerden gingen vanuit commissies vergaderen over verschillende onderwerpen. In de commissies is het doel om een resolutie op te stellen, waarin de problemen en oorzaken daarvan worden beschreven en oplossingen worden bedacht. Op 8 januari kwamen alle commissies samen in de Statenzaal van de provincie, waar ze de hele dag hebben gedebatteerd over de resoluties.

Van elke school gaat één parlementariër door naar het nationale MEP, maar van de school die het provinciaal MEP heeft gewonnen gaan er 2 door. Dit jaar is het ze gelukt! Het Anna van Rijn college heeft gewonnen en stuurt daarmee twee parlementariërs door naar het nationaal. De gelukkige winnaars zijn Eline Bouwmeesters en Levy Grinwis. Wat de doorslag gaf was de uitblinkende samenwerking binnen de delegatie. De winnaars liepen maandag 11 januari vol trots de school binnen en werden ontvangen door felicitaties. Een prestatie om trots op te zijn!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk