Voorlichting Sociale Voorzieningen

De gemeente Nieuwegein heeft assistent-voorlichters in dienst genomen. Dit om mensen met een laag inkomen te stimuleren meer gebruik te maken van de sociale voorzieningen zoals huursubsidie, bijzondere bijstand, kwijtschelding belastingen en hulpmiddelen voor gehandicapten en chronisch zieken. De assistent-voorlichters kunnen bij 65-plussers op huisbezoek komen om hierover informatie te verstrekken en te helpen met formulieren invullen. Daarnaast worden in de Nieuwegeinse buurthuizen spreekuren gehouden.

Iedere tweede en vierde donderdag van de maand, tussen 14.00 en 15.00 uur spreekuur vindt dit spreekuur plaats in buurtcentrum ‘t Klokhuis aan de Dukatenburg 1 (gebouw De Baten) te Nieuwegein. Assistent-voorlichter van de gemeente Nieuwegein, Jeanet van Oostveen, is dan aanwezig.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk