Vervolgaanpak Nota Verkeersongevallen 2004 – 2006

Het college heeft ingestemd met de nota verkeersveiligheid 2004-2006. In deze rapportage, die jaarlijks wordt uitgebracht, zijn de cijfers uit 2006 vergeleken met voorgaande jaren. Wat opvalt is dat het aantal ongevallen, dodelijke slachtoffers en ziekenhuisgewonden vrijwel constant is gebleven. Het aantal mensen dat gewond raakt maar niet in het ziekenhuis beland is ten opzichte van 2005 wel toegenomen.Blackspots waren er niet in 2006. Het gaat hier om een kruispunt of wegvak waar in een periode van drie jaar 6 of meer letselongevallen hebben plaatsgevonden. Al met al blijft de gemeente voldoen aan de regionale doelstellingen voor verkeersveiligheid uit het Regionale Verkeers- en Vervoerplan. Deze doelstellingen gaan uit van een afname van 15% van het aantal verkeersdoden en 7,5% van het aantal ziekenhuisgewonden in 2010 ten opzichte van het gemiddelde van de periode 2000 – 2002. De cijfers over 2007 komen later dit jaar beschikbaar.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren