Vergadering wijknetwerk Batau-noord

Het wijknetwerk Batau-noord vergadert dinsdagavond 1 december a.s. voor de laatste keer dit jaar. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en is in buurtcentrum Feniks, Nedereindseweg 401.
De vergaderingen van het wijknetwerk zijn openbaar, zodat eenieder welkom is om aan te schuiven. De agenda ziet er als volgt uit: Agenda
1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen:
– Terugtreden huidige secretaris per 1 januari a.s.
Ingekomen stukken:
– Email inzake Brainstormavond/evaluatie van het Convenant op 14 december a.s. in het Gemeentehuis + inspraakreactie van platform Hoog Zandveld-Zandveld-Lekboulevard
– Brief gemeente inzake reiniging Florijnburg na weekmarkt
– Email van Y.K.Lam (Mitros) inzake verslag stakeholdersbijeenkomst. Bij deze email een Powerpoint van o.a. Batau-noord
– Emails van wijkoverleg Galecop inzake burgerinitiatief A12-zone/Rijnenburg
3. Notulen en actielijst
4. Burgerinitiatief Nieuwegein Noord en A12-zone
5. Vergaderruimte 2010
6. Verkeerssituatie Muntplein
7. Bomenbeleidsplan
8. Structuur van het wijknetwerk
-functioneren van het wijknetwerk
-commissies/werkgroepen
-vergaderfrequentie
9. Rondvraag
10. SluitingVoor informatie kunt u mailen naar wnwbataunoord@live.nl of karin.van.dijk@welzijnnieuwegein.nl U kunt ook bellen naar Olga Hansen (secretaris a.i.) 06-23009327 of Karin van Dijk (opbouwwerker) 06-43368429 De volgende vergadering is op 5 januari 2010

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren