Uitgangspunten voor reïntegratie naar werk

Het college van B & W doet deze week een voorstel aan de gemeenteraad voor het beleid waarmee klanten van de afdeling Sociale Zaken en Arbeid aan het werk worden geholpen. Dit voorstel staat verwoord in de Kadernota Reïntegratiebeleid, de Nieuwegeinse uitwerking van de per 1 januari 2004 ingevoerde WWB (Wet Werk en Bijstand). In die WWB staat vermeld dat de gemeenten veel meer vrijheid krijgen voor wat betreft de invulling van onder meer het reïntegratiebeleid.

Uitgangspunt van de WWB is dat iedereen die kan werken ook moet werken. Werk maakt de burger zelfstandig en zorgt er voor dat de burger meedoet in de maatschappij. Als het de burger niet lukt werk te vinden waardoor hij geen inkomen heeft kan een uitkering worden aangevraagd bij de gemeente. Als regulier werk nog niet lukt zal de klant werkervaring op gaan doen of onderhouden binnen een werkstage.

De klant heeft recht op ondersteuning door de gemeente bij zijn terugkeer naar de arbeidsmarkt. Tegenover dit recht op ondersteuning staat de plicht tot medewerking aan die ondersteuning. In de Kadernota staat vermeld op welke wijze het college hieraan in Nieuwegein uitvoering wil geven.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren