Katern

Terugblik op de raadsvergadering van 20 april 2017

Frans Backhuijs is inmiddels bijna zes jaar burgemeester van Nieuwegein. Bij Koninklijk Besluit is hij met ingang van 11 mei 2017 herbenoemd voor een periode van zes jaar. Om die reden vond op 20 april jl. een buitengewone raadsvergadering plaats waarin hij beëdigd is door de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht. Aansluitend zijn een aantal toespraken ge-houden. Daarna werd de reguliere raadsvergadering gehouden.

Highlights uit de raadsvergadering
Kelly Vizee is namens de VVD benoemd tot commissielid.

De raad heeft een motie verworpen om in het ontwerpbestemmingsplan Binnenstad een mobiliteitsparagraaf op te nemen.

De raad heeft besloten geen zienswijze in te dienen op de conceptjaarrekening 2016 van de Afvalverwerking Utrecht (AVU).

De raad heeft besloten wel een zienswijze in te dienen op de Kaderbrief van Pauw Bedrijven omdat niet duidelijk is welke kaders van toepassing blijven op de begroting 2018 in relatie tot het transformatieplan voor de toekomstige uitvoering van de Wsw.

Ook op de begroting voor de AVU heeft de raad besloten een zienswijze in te dienen omdat het raadsvoorstel over het grondstoffeninzamelplan niet is verwerkt in de begroting.

Daarna is besloten om bij de verstrekking van toezichtinformatie in het kader van de Wet revitalisering generiek toezicht gebruik te maken van de website waarstaatjegemeente.nl naast de reguliere rapportages en centrale verantwoording in het jaarverslag.

Ten slotte is een motie ingetrokken om alle kinderen waarvan de ouders in de hulpverlening zitten per 1 juli 2017 de mogelijkheid te geven om in aanmerking te komen voor een stadspas van Nieuwegein. Het college heeft toegezegd om dit uiterlijk per 1 september 2017 geregeld te hebben of zoveel eerder als mogelijk.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren