Stukken project ‘Ruimte voor de Lek’ ter inzage

In de gemeentehuizen van Nieuwegein, Vianen, IJsselstein en Houten en het kantoor van Rijkswaterstaat aan de Griffioenlaan 2 in Utrecht liggen vanaf vandaag tot en met 21 november 2012 de onteigeningsstukken en het ontwerp van het Koninklijk besluit tot aanwijzing van gronden ter inzage voor de realisering van het inpassingsplan Ruimte voor de Lek.

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden zowel schriftelijke als mondelinge zienswijzen naar voren brengen. Op 11 december 2012 wordt om 14.00 uur in het gemeentehuis te Vianen een hoorzitting gehouden. In deze hoorzitting worden de belanghebbenden die een zienswijzen naar voren hebben gebracht in de gelegenheid gesteld te worden gehoord.

Omdat het klimaat verandert, krijgen de rivieren veel meer water te verwerken. Dit heeft gevolgen voor de waterstand en de dijken: ingrijpen rond deze rivieren is daarom hard nodig. De rijksoverheid heeft het project Ruimte voor de Rivier opgezet, om de veiligheid rond de rivieren te bevorderen.

De uiterwaarden van de Lek bij Vianen en Nieuwegein worden opnieuw ingericht, zodat de rivier de groeiende hoeveelheid water kan verwerken. In het gebied komt ook nieuwe natuur, waardoor het gebied aantrekkelijker is voor wandelaars en fietsers.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren