Stichting Geinoord Maatschappelijk opgericht

Op 26 november jl is bij notariskantoor Sutter en Kars de akte gepasseerd waarmee de SGM, Stichting Geinoord Maatschappelijk een feit is. Het bestuur van s.v. Geinoord Nieuwegein is zeer content met dit initiatief omdat het de sportvereniging Geinoord haar maatschappelijke betrokkenheid in de samenleving benadrukt en door middel van de stichting in staat stelt om meer sociaal maatschappelijke projecten te starten.

De stichting heeft tot doel om projecten op het sportpark “Parkhout” te ontwikkelen voor alle inwoners van Nieuwegein en omgeving. Denk hierbij aan het voortzetten van de (MeVe) Met En Voor Elkaar activiteiten op dinsdagmorgen voor eenzame ouderen 75+. Maar ook dart en klaverjasavonden en PlayStation dagen zijn projecten welke het bestuur van de stichting wil gaan faciliteren. Op donderdagmiddag 6 jan 2022 start het 1e project, Tijd voor krijt, waarbij geïnteresseerden welkom zijn tussen 14.30 uur en 16.30 uur in het clubgebouw. Dit project wordt gesteund door de KNBB Koninklijke Nederlandse Biljart Bond.

Het bestuur van de stichting, Rien Nijsse voorzitter, Gerard van Vliet secretaris en Jos Kolk penningmeester wordt op de achtergrond door de RVT Raad Van Toezicht ondersteund. De RVT bestaat op dit moment uit een 4-tal leden, Rob de vries, John ten Heuvel, Freek den Brok en Erwin Pijper. Dinsdagavond 7 december jl.vond in het clubgebouw de oprichtingsvergadering plaats met de daarbij behorende toast.

Op de foto staan van links naar rechts: John ten Heuvel, Rob de Vries, Rien Nijsse, Jos Kolk, Erwin Pijper en Gerard van Vliet.

De stichting is ingeschreven bij de kamer van koophandel te Utrecht en probeert via donaties en fondsenwerving in haar financiële middelen te voorzien. De stichting werkt op geheel vrijwillige basis en verwacht binnenkort via de belastingdienst de ANBI status te verwerven. Een eigen website is in ontwikkeling waar binnenkort meer informatie is te vinden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk