Stadsontwikkeling (2001/12083)

Schuitema Vastgoed BV heeft een aanvraag ingediend om bestaande supermarkten in het winkelcentrum Hoog-Zandveld samen te voegen tot één supermarkt. Deze nieuwe supermarkt (C1000) zal zich vestigen op de locatie van de Volumemarkt.

De nieuwe supermarkt zal echter ongeveer 400 m² groter zijn dan de huidige Volumemarkt, waardoor een vrijstelling van het bestemmingsplan nodig is. Het college heeft besloten in principe medewerking te willen verlenen en start de procedure voor een vrijstelling (ex. artikel 19, lid 2 WRO). Gedurende vier weken kan eenieder bedenkingen indienen tegen genoemde plannen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk