Stadsgesprekken over zorg en bijstand

In huiskamersetting in gesprek met inwoners over de door het kabinet aangekondigde veranderingen in het sociaal domein. Dat was waar het college van B&W van Nieuwegein in maart mee van start ging. Inmiddels zijn er zo’n dertig gesprekken geweest. Vanwege positieve ervaringen en grote belangstelling gaan de stadsgesprekken nog tot eind van dit jaar door. De groepsgesprekken over zorg voor medemensen, (vrijwilligers)werk, onderling contact in de wijk leveren waardevolle input op. Het college neemt de opbrengst uit de stadsgesprekken mee voor de verdere invulling van taken die per 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen.

De landelijke overheid draagt per 1 januari 2015 een aantal taken over aan gemeenten. Het gaat daarbij om de jeugdzorg, de (AWBZ)-begeleiding en verzorging van mensen met een beperking en het aan het werk helpen van inwoners met een arbeidsbeperking. De gemeente Nieuwegein bereidt zich samen met organisaties op de veranderingen voor. Voor het college van B&W zijn de stadsgesprekken een manier om meer zicht te krijgen op de ervaringen van inwoners met de (jeugd)zorg en bijstand nu. Daarbij biedt het de mogelijkheid om kansen en aandachtspunten voor de toekomst te inventariseren. Mooie voorbeelden van wijk-/bewonersinitiatieven komen in de groepsgesprekken voor het voetlicht, maar ook zorgen over de toekomst van de (professionele) zorg. Mede door de gesprekken vormt het college zich ook een beeld van waar inwoners mogelijkheden zien voor vrijwillige inzet en wanneer professionele ondersteuning voor hen vereist is.

De gemeenten krijgen voor de nieuwe taken binnen het sociale domein minder geld dan het Rijk daar nu voor gebruikt. Nieuwegein vindt het belangrijk dat het geld terechtkomt bij de mensen die het het hardste nodig hebben. De ondersteuning aan inwoners zal integraler vormgegeven moeten worden vanuit één gezin, één plan, één regisseur. Doordat de taken tezamen bij de gemeente komen, geeft het Nieuwegein ook de mogelijkheid werkzaamheden te combineren en op een meer praktische manier met de ontschotte budgetten om te gaan. Wel vraagt het ook om het aanspreken van mensen op eigen kracht en samenredzaamheid en inzet van collectieve voorzieningen. In gesprek en in uitvoering door middel van pilots geeft de gemeente dat met zorg- en hulpverleners vanuit (vrijwilligers)organisaties de komende tijd verder vorm.

Voor het aanmelden kunnen inwoners contact opnemen met Marian van Dijk van de gemeente Nieuwegein op telefoonnummer 14 030 of per
e-mail op m.vandijk@nieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren