Katern

SP Nieuwegein: ‘College zet inwoners weg als dreinende kleuters die hun speelgoed niet willen opruimen’

In de raadsvergadering van donderdag 22 december 2016 heeft de gemeenteraad het grondstoffen inzamelplan besproken. In dit plan stelde het college voor om vanaf 2019 het zogenaamde ‘omgekeerd inzamelen’ in Nieuwegein te gaan toepassen. Bij omgekeerd inzamelen is het de bedoeling dat inwoners zelf hun restafval naar ondergrondse containers gaan brengen, terwijl de potentiële grondstoffen aan huis worden opgehaald.

Frank van den Heuvel

SP raadslid Frank van den Heuvel laat op de website van de SP weten: ‘Het voorscheiden van plastic, metalen en drankenkartons (PMD) kost inwoners veel tijd en ruimte in huis. In regio’s waar het restafval en PMD pas na ophalen door de reinigingsdienst van elkaar gescheiden wordt, blijkt dat het ook anders kan. OMRIN behaalt in het noorden van ons land steeds betere resultaten met nascheiding. En nieuwe technieken schreiden rap voort. Over enige jaren is huishoudelijk voorscheiden volledig achterhaald en kan Nieuwegein een investering van miljoenen afschrijven.’

‘Maar het Nieuwegeinse college van B&W veegt argumenten tegen voorscheiding structureel van tafel. In de afgelopen 4 jaar hebben raadsleden regelmatig om objectieve cijfers gevraagd. Het recent verschenen onderzoeksrapport is onvolledig, staat vol meningen in plaats van de gevraagde cijfers en er wordt geen wederhoor toegepast.’

‘In de laatste commissievergadering bleek dat gemeente Nieuwegein nascheiden als een niet circulaire oplossing ziet. Wie tegen voorscheiden van PMD is, is voor het verwoesten van onze leefomgeving. OMRIN laat zien dat nascheiden een winstgevende circulaire oplossing is. Maar Nieuwegein zet ze weg als milieucriminelen.’

‘Volgens de gemeente is het een kwestie van ‘de inwoners bewust maken van het belang van het scheiden van grondstoffen uit het afval’. De burger moet zich schuldig voelen over het spoor van afval dat hij achter laat. Burgers moeten de regels voor het scheiden van afval goed in de gaten houden, wekelijks bestuderen en als moraalpolitie achter hun kinderen aanzitten om te zorgen dat zij zich netjes aanpassen aan de wetten van de vrije markteconomie. De industrie dicteert: de burger moet het afvalprobleem oplossen.’

‘Geen woord over alle mislukte verpakkingsconvenanten. Al bijna 40 jaar houdt de industrie de overheid aan het lijntje. Geen woord over het in gebreke blijven van de politiek. Onderzoeken wijzen steeds weer uit dat convenanten niet werken. Boetes en belastingen wel, maar dat ligt politiek niet zo lekker. Voor het afwentelen op de burger is niet zoveel politieke moed nodig. Zolang bijvoorbeeld piepkleine geheugenkaartjes voor je telefoon in een enorme berg plastic verpakt worden, gaan we dit probleem niet oplossen. De plasticberg neemt mondiaal reusachtige vormen aan. Plastic scheiden, zorgt niet voor minder plastic.’

‘Met “omgekeerd inzamelen” worden de maatregelen groengewassen. Het houdt dus ook in dat het restafval niet meer aan huis ingezameld wordt. Ouden van dagen bijvoorbeeld moeten met hun afval straks tot 300 m lopen naar een straatcontainer. En dat terwijl ik nu al zeer regelmatig door voorbijgangers in mijn containers gedumpt afval aantref, bij het oud papier of in de GFT.’

‘Een investering van bijna 6 miljoen euro en hoge structurele kosten van het systeem worden als noodzakelijk betiteld. Nieuwegein wil afvalcoaches om burgers die hun afval niet goed scheiden op te voeden. Een lachertje met 2 mensen in deeltijd op 60.000 inwoners. De langspeelplaat van milieufundamentalisten hangt al jaren in zelfde groef: ‘de mens is schuldig en moet boeten voor het verwoesten van de leefomgeving’. Voor een meer rationele benadering is geen ruimte en zo gaan we door met het naar de knoppen helpen van de aarde.’

‘Op afvalvrije basisscholen wordt onze kinderen geleerd dat verpakkingsafval geen probleem is, als je het maar in het juiste vakje stopt. Dan noemen we het geen afval meer en schijnt het probleem opgelost! Is dit groenwassen van afval, of hersenspoelen van kinderen?’

2 thoughts on “SP Nieuwegein: ‘College zet inwoners weg als dreinende kleuters die hun speelgoed niet willen opruimen’

  1. A.J. Jacobson

    Kom eens bij de flats in de Lijsterbesstraat kijken waaral het afval misschien met uitzondering van glas nog in een centrale container wordt gedumpt die 2 x per week wordt geleegd. Hou dus op over afval scheiden want kennelijk kan het nog steeds op de oude manier. Als dat niet zo is waarom zijn er bij de flats nog geen containers geplaatst waar het afval gescheiden in kan worden gedaan? Wij hebben dit al hoogstpersoonlijk aan burgemeester Frans Backhuijs gemeld toen hij op City Plaza Nieuwegeiners peilde hoe tevreden ze waren in Nieuwegein. Hij schreef het op. We zijn inmiddels 4 of 5 jaar verder en er is niets veranderd.

  2. M. Romans

    Een inzichtelijk stuk van dit raadslid en het is de moeite van het bestuderen waard om te kijken wat nu een verstandige en toekomstbestendige manier is om met afval om te gaan. De gedachte van omgekeerd inzamelen is dat we van restafval af moeten en dus alles moeten scheiden, en dat is een mooi idee, maar werkt het ook?

    Het blijkt heel lastig te zijn om plastic te recyclen tot hoogwaardige (van dezelfde kwaliteit als het origineel dus) grondstof. Ik hoor vaak van mensen dat ze zich best inzetten voor het milieu, want ze scheiden plastic, maar feitelijk levert dit niet veel op vergeleken bij bijvoorbeeld een dag geen vlees eten. Het is op zijn minst vreemd dat we wel onze plastic zakjes scheiden en niet willen verbranden met de rest van het afval, maar tegelijk wekelijks kilo’s aardoliederivaten verstoken in onze auto’s. Dat is niet met elkaar te rijmen.

    Daar komt nog bovenop dat plastic inzamelen voornamelijk een idee van de industrie was om onder statiegeld voor plastic flessen uit te komen. En statiegeld helpt veel beter tegen zwerfafval. Al met al een goed idee om alle opties naast elkaar te houden, en misschien is een combinatie van meer statiegeld en nascheiden wel het beste.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren