Inwoners van Nieuwegein moeten lopen met hun huisvuil

Het college van B&W wil een volgende stap zetten in de uitvoering van het Grondstoffeninzamelplan. Het college legt de gemeenteraad 28 maart een plan voor om het omgekeerd inzamelen van huishoudelijk afval mogelijk te maken. ‘Uitgangspunt is het besef dat twee derde van het afval een grondstof is die we opnieuw kunnen gebruiken. Daarvoor maken we het scheiden van grondstoffen aan huis nog makkelijker, zoals papier, GFT en plastic. Uiteindelijk willen we zo ook de steeds hogere kosten voor afvalverwerking beperken’ aldus de gemeente in een persbericht.

Het college van B&W vindt dat iedere bewoner een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van het milieu door beter het afval te laten scheiden, zodat de grondstoffen uit het afval worden hergebruikt. ‘Twee derde van ons afval is een bruikbare grondstof’ aldus het college. Meer dan twintig procent van de gemeenten kiest al voor omgekeerd inzamelen. Het voorstel Omgekeerd inzamelen wordt behandeld in de commissievergadering van ROM op 7 maart en de raadsvergadering van 28 maart.

Wat verandert er?
Bewoners van laagbouw krijgen straks een minicontainer voor PMD (verpakkingen van plastic of metaal en drankenkartons) in plaats van de huidige voor het restafval. Het (kleine beetje) restafval kunnen worden weggebracht naar een nieuw te plaatsen ondergrondse container in de buurt. ‘Eind 2019 nodigen we de eerste wijk uit om mee te denken over de beste locaties voor de ondergrondse containers voor restafval. Voor bewoners van hoogbouw blijft alles nu nog hetzelfde. Eind 2020 kijken we wat voor hen de beste oplossing is: omgekeerd inzamelen of nascheiden’ zegt het college.

Achtergrond
De gemeenteraad heeft eind 2016 het Grondstoffeninzamelplan vastgesteld. Daarbij werd afgesproken dat er onderzoek zou worden gedaan naar de kansen en mogelijkheden van voorscheiden versus nascheiden van PMD (verpakkingen van plastic of metaal en drankenkartons). ‘Het onderzoek toont aan dat voorscheiden van grondstoffen in combinatie met omgekeerd inzamelen het beste rendement levert voor milieu, kosten en service voor inwoners.’ Het doel is om de hoeveelheid restafval terug te brengen naar 121 kilo restafval per inwoner per jaar in 2020. ‘Dat past in de ambitie van het Rijk.’

16 thoughts on “Inwoners van Nieuwegein moeten lopen met hun huisvuil

 1. John

  Wat een belachelijk idee .komt er straks nog meer rotzooi langs de weg te staan. Nu zie ik al op diverse plaatsen het vuil naast die containers .Dat gaan we dus in heel nieuwegein zien.

 2. Johannes

  In welk verkiezingsprogramma stond dit? Eens met John, dit zal leiden tot meer zakken naast de containers. Wat zal de volgende stap zijn? Krijgen bewoners een pasje om de containers te kunnen openen of wordt er gewogen?

 3. Linda

  Wordt weer een grote rotzooi. Geef ons maar eens wat meer waar voor ons geld. Ik betaal genoeg belasting en verwacht meer service. Geloof er niets van dat er meer geld nodig is. Er is meer service nodig!

 4. Elma

  Laten we eerst ieder huishouden voorzien van zo’n pmd kliko waar mogelijk. Dat kan gelijk al doorgevoerd worden. Ben heel benieuwd naar de voorstellen en de haalbaarheid.

 5. Marleen Schollaart

  Bezopen idee! Ik ben het eens met de vorige reacties: dit gaat ongetwijfeld leiden tot meer plastic zakken naast de containers, met alle gevolgen van dien: opengescheurde zakken door katten of ratten. Daarnaast wordt dus geen rekening gehouden met ouderen of andere mensen die slecht ter been zijn. En stel dat die geen auto hebben om naar de ondergrondse container te rijden: hoe brengen ze hun afval daar dan heen? De leden van het college zijn zelf ongetwijfeld niet slecht ter been, anders hadden ze hier wel rekening me gehouden.
  Ik hoop dat deze reacties aan B&W worden aangeboden, anders weten ze niet hoe de inwoners over dit plan denken.

  Marleen Schollaart

 6. Ellen

  Al gedacht aan mensen die minder goed ter been zijn? Mensen die ziek thuis zitten of toch al bij alles hulp nodig hebben? En weet je, als het dan zo moet dat we er ook meer voor moeten gaan betalen, juist als we nog meer werk er aan krijgen, hoeveel denk je dat mensen dan nog bereid zijn om afval te scheiden?

  Oh en houd er rekening mee dat er dan meer mensen zijn die via de WMO extra hulp nodig gaan hebben, want het is nou eenmala niet voor iedereen weg gelegd om naar het eind van de straat te lopen om restafval weg te gooien!

 7. John

  Jammer mensen , maar de knakkers op het gemeentehuis lezen dit niet.doen ze dat wel , dan trekken ze zich niets aan van de burgers .zelf krijgen ze echt geen container voor de deur.
  Maar de burger zit met de rotzooi en de bijkomende ellende.

 8. Megan Anzy

  Hufters zijn het. Zo is bijvoorbeeld al tientallen jaren bekend dat gft achteraf scheiden veel efficienter, goedkoper en beter kan. Er wordt nu 30% van het gft alsnog gedumpt, omdat er teveel ander afval of vervuiling bij zit.
  Politiek en milieubewegingen weten dat. Een aantal jaren geleden hebben ze dat ook toegegeven (maar natuurlijk wel redelijk stil gehouden)

  Heyzelfde geldt nu voor ons PMD.

  Maar de burger betaald wel… We worden hier gek gemaakt en met propaganda en indoctrinatie dingen doorgeduwd.

  Een nog stemmen die domme sukkels op groene partijen die alles veel duurder willen maken en ons welvaartsniveau overdrijven.

  Er zijn nu pasp enkele gemeentes die stappen over op het achteraf scheiden, omdat dit goedkoper en beter gebeurt.

 9. Omgekeerd inzamelen is achterhaald evenals Diftar. De gescheiden afvalstromen raken steeds meer vervuild en moet alsnog verbrand worden. Kosten lopen op. Bovendien neeemt de afvaldump toe met als gevolg ergenis en ook weer extra kosten.
  Nascheiden verpakkingen uit het restafval is de toekomst, meer service voor de inwoners en efficiënter.
  Zie welk een puinhoop het bij ons in het Oosten is.
  https://www.facebook.com/afvaldumpinghengelo/

 10. John

  Hahaha, meer service voor de inwoners??Zeker is :meer kosten voor de inwoners

 11. Op verschillende plekken in Nederland leidde de invoering van omgekeerd inzamelen tot protesten. In Hengelo zamelden burgers handtekeningen in om door middel van een referendum de invoering tegen houden. Afvalinzamelaar Avri meldde dit voorjaar dat hun medewerkers in de regio Rivierenland zich bedreigd voelden, vanwege de invoering van het systeem. Na burgerprotest in Wijchen besloot de voltallige gemeenteraad om de plannen af te blazen, nadat ze een paar maanden daarvoor unaniem hadden ingestemd.

  Ook uit onderzoek van de NOS bleek vorig jaar dat deze manier van inzamelen meer weerstand oproept dan andere inzamelsystemen.

 12. Johannes

  Een vriend van mij uit Wichen stuurde mij het volgende wat het omgekeerd inzamelen betreft: Een plaatselijke politieke partij heeft zich, na veel commentaar van de burgerij, (dumpen van afval, ouderen die moeten schouwen, etc) er in de raad sterk voor gemaakt om dit niet in te voeren. Tenslotte is het geheel niet doorgegaan. Het is dus op een haar na nooit ingevoerd.

  Bij welke politieke partij zullen we hier in Nieuwegein moeten zijn? In ieder geval geen collegepartij!! Het is misschien wel een onderwerp voor een gemeentelijk referendum!

 13. Douwe

  Ik ben wel bereid om het restafval (samen met de hondenpoep) te komen dumpen in het stadshuis en tuinen van de wethouders.

 14. Hans

  Wat ik mis in deze berichtgeving is hoe de gemeente denkt dat we dit doel kunnen bereiken. Hoe kunnen we de hoeveelheid “restafval” terugbrengen tot 121kg per inwoner? Waar zouden we op kunnen besparen? Wat gooien we nu nog bij het restafval dat we straks anders kunnen verwerken?

  Ik zie ook een belangrijke taak voor de pers (en expliciet pen.nl) om op zoek te gaan naar mogelijkheden en belemmeringen.

 15. Henny

  Is er nagedacht dat veel mensen een kat hebben en dus ook een kattenbak hebben, die van tijd tot tijd geleegd moet worden, weten ze bij de gemeente wel hoe zwaar kattenbakgrit is, moet ik dat soms met een winkelwagentje weg gaan brengen? Er weer goed nagedacht over deze actie,

 16. Maurice

  Een trap maak je van boven naar beneden schoon! De milieu-terroristen van de gemeente Nieuwegein aangevoerd door GROEN-LINKS is totaal verward en moeten hoog nodig opgenomen worden! Het scheiden van afval kost meer en levert totaal niets extra’s op! Nog meer containers die het aanblik alleen maar verarmen zoals ook de achterlijke windmolens doen! Minder verpakking is voor de industrie een isue! Op school kinderen onwaarheden bijbrengen is INDOCTRINATIE van het ergste soort!
  Het doordrijven door zieke ambtenaren moet stoppen. Zij vertegenwoordigen de bewoners van ons Nieuwegein en niet de zieke gedachten van Groen Links Jesse Klaver en D’66 Rob Jette die zelf een van de grootste vervuiler van Nederland is! Hij verkondigt dat je wel degelijk mag vervuilen als je er maar voor betaald! Hoe ziek moet je in je bovenkamer zijn om dat te kunnen bedenken! De vervuiler betaald, is echt compleet debiel. Dat zulke zieke figuren in de regering kunnen zitten. Wordt wakker Nieuwegein en kom in opstand voor dat er weer een politieke enquête gestart moet worden dat veel geld gaat kosten en alleen maar open deuren opleverd en geen strafmaatregelen geeft voor de ambtenaren! Onschendbaar wat ze ook uitkramen, hoe is het toch mogelijk!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren