Katern

Slechts 22 voertuigen van de gemeente Nieuwegein rijdt volledig elektrisch

‘Vieze’ diesel de deur uit, elektrisch rijden, deelvervoer en leenfietsen. Gemeenten doen er alles aan om de klimaatdoelen te halen en vragen ook offers. In 2025 komen er in Nederland tientallen zones bij waar vervuilende vrachtauto’s en bedrijfswagens niet welkom zijn. Maar geven gemeenten zelf het goede voorbeeld? Ambitie genoeg, maar 100 procent schoon rijden is nog een vergezicht.

Van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht is er op dit moment één met een volledig elektrisch wagenpark: Eemnes. Nieuwegein is aardig op dreef maar zij is er nog lang niet.

Nieuwegein heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Ook de verduurzaming van het wagenpark maakt daar onderdeel van uit. Wanneer elektrisch rijden ook maar even mogelijk blijkt, kijkt de gemeente daar serieus naar. Toch zullen niet alle voertuigen geëlektrificeerd worden, is de verwachting. Waterstof is een optie voor met name voor kracht- en vrachtvoertuigen.

Nieuwegein heeft zestig voertuigen, nog los van de veegmachines en vuilniswagens. Van de auto’s rijden er nog 21 op diesel, negen op aardgas en acht op benzine. De gemeente laat weten dat 22 wagens elektrisch zijn. Twee vrachtwagens zijn onlangs besteld. Er is gekeken om deze ‘groen’ uit te laten voeren, maar daar is vanaf gezien. “Deze voertuigen draaien ook in de gladheidsbestrijding en dan is 100 procent nog niet haalbaar.”

Rijden op waterstof heeft de interesse gewekt van gemeenten. In Nieuwegein zit zelfs een waterstoflaadstation. De ambitie is om in 2025 vijf tot tien groene waterstof tankstations in Nieuwegein te hebben. Het tankstation levert vooral waterstof voor zware voertuigen, waaronder die van aannemingsbedrijf Jos Scholman. Op dit moment levert het tankstation nog groene waterstof van Greenpoint en Hysolar. In juni 2022 werd hier de 5.000ste tankbeurt geregistreerd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk