Samen sterker staan!

De economie herstelt nog niet hard. Het consumentenvertrouwen is laag, de werkeloosheid hoog en bezuinigingen en lastenverzwaringen stapelen zich op. Binnen die omstandigheden heeft het college een begroting opgesteld voor 2014 met maatregelen om ook in de komende jaren het huishoudboekje op orde te houden. Want óók in onze gemeente is de crisis voelbaar. Omdat meer taken vanuit de landelijke overheid naar de gemeenten komen worden de lokale financiën gevoeliger door deze verandering. Hierdoor komen andere noodzakelijke uitgaven onder druk te staan. Er moeten dus keuzes gemaakt worden.

Hoewel de gemeenteraad de maatregelen voor de komende jaren ter kennisgeving aannemen heeft het CDA daar toch ook opmerkingen bij gemaakt. Voor het CDA is belangrijk dat maatregelen op hun maatschappelijke effect worden getoetst, zeker bij bezuinigingen. Dus géén overheid die verantwoordelijkheden en taken over de schutting gooit maar een overheid die verantwoordelijkheden fatsoenlijk deelt, ook financieel. Om die reden waren wij dan ook verbaasd over de wijze waarop de bezuiniging op de Sport en de NV Sportinrichting werden gepresenteerd. Dat zijn forse bezuinigingen zonder inhoudelijke visie met als te verwachten effect dat de toegankelijkheid van de sport in het geding komt. Dat wil het CDA niet! Wij hebben daarom met de coalitiepartijen het voorstel gedaan om bij het nader uitwerken van deze bezuiniging uitdrukkelijk rekening te houden met de toegankelijkheid van de sport voor jong én oud en maatregelen te treffen dat die hier géén negatief effect op hebben. Ook mag de NV sportinrichting wat ons betreft meer taken krijgen, zoals zij ook willen. Dan kan de NV zich ontwikkelen tot een sportbedrijf wat geld kan opleveren en dan staat een bezuiniging ook in een ander perspectief.

Het streven om inwoners en instellingen minder afhankelijk te maken van subsidies onderschrijven wij. Inwoners kunnen veel zelf en binnen hun sociale verbanden. Maar dat is iets anders dan de ondersteuning intrekken waarmee het voortbestaan van maatschappelijke initiatieven in het geding komt. Bezuinigen op kleine bedragen leidt overigens veelal tot groot maatschappelijk ongenoegen! Kijk maar naar de Museumwerf. Vele handen hebben dit initiatief gedragen, ook bestuurlijke handen, maak er dan vervolgens géén zinkend schip van! Het voorstel om deze bezuiniging te schrappen hebben wij mede ingediend.
Over de toekomst van het Natuurkwartier hebben wij ook onze zorgen uitgesproken. Gelukkig heeft het College aangegeven dat een bezuiniging alleen niet-wettelijke taken betreft en de toegankelijkheid en kwaliteit op orde blijft.

Nog steeds maken wij ons zorgen over de inrichting van het Stadsplein. Die is vooral tochtig en nogsteeds niet bruisend, wat niet bevorderlijk is voor de omzetten van de ondernemers.. Wij hebben wederom het College aangegeven dat wij het belangrijk vinden dat het stadsplein blijvend prettiger wordt ingericht. Wij hebben daartoe zelf een voorstel gedaan om ook dagmarkten rond het stadhuis toe te staan. Dat is door de raad aangenomen. Wellicht dus dit jaar voor het eerst een kerstmarkt op het Stadsplein. Om ook op Koningsdag 2014 te zorgen voor levendige wijkwinkelcentra moet wat ons betreft de traditionele kleedjesmarkt op Muntplein weer terugkomen. Het college gaat daarover in gesprek met het winkelcentrum.

Er komen nog veel maatregelen op onze gemeente af vanwege de crisis. Voor de komende jaren is de samenwerking van de gemeente mét de samenleving van groot belang. Wat ons betreft gaat de gemeente bij het zoeken naar bezuinigingen met alle betrokken om tafel zitten om een totaal pakket te maken waarin ambities, mogelijkheden en onmogelijkheden verwerkt zijn. Waarin samen verantwoordelijkheid wordt genomen om onbezonnen bezuinigingen en excessieve belastingverhogingen voor de Nieuwegeinse samenleving te voorkomen. Zó staan we samen sterker, ook in tijden van crisis.

Roelof de Wild
Lijsttrekker CDA

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren