Quickscan gebiedsexploitatie van de Binnenstad

Begin dit jaar heeft het college een zogenaamde quickscan laten uitvoeren op de gebiedsexploitatie van de Binnenstad. De conclusie van dit onderzoek is dat de gebiedsexploitatie van het OOB een voldoende realistisch financieel beeld geeft van de ontwikkelingspotentie van het centrum.

De resultaten van het onderzoek geven aan dat het college zich niet rijk heeft gerekend met de plannen voor de binnenstad. ´Reëel en aan de voorzichtige kant´, zo luidt de conclusie van de quickscan over de gebruikte parameters voor de opbrengsten van kantoren, woningen en kantoren in de binnenstad. Ook daar waar het investeringen betreft voor de inrichting van openbare ruimte, spreekt Metrum van ´reëel gehanteerde parameters´. De geraamde planontwikkelingskosten blijken iets boven gemiddeld te liggen. Volgens Metrum is dit verdedigbaar in de situatie waarin intensieve onderhandelingstrajecten worden doorlopen.

Het college is tevreden met de resultaten van de quickscan. Zij onderschrijft de aanbeveling van Metrum om tot een eenduidige en overzichtelijke documentatie rondom de grondexploitatie te komen. Hiervoor wordt het bestaande Integraal Financieel Raamwerk IOB geactualiseerd voor het Operationeel Ontwikkelingsplan Binnenstad. Metrum heeft ook aanbevolen varianten te berekenen. Vanuit het oogpunt van kosten en efficiency zullen er geen extra varianten worden berekend. Feitelijk is deze aanbeveling al gerealiseerd door bij de plantontwikkeling te werken in de tranches A, B en C en de indeling in boxen X, Y en Z. Wel wordt er binnen de normen van tranche C gezocht naar varianten die kostenneutraal zijn.

Het ontwikkelen van het stadscentrum is een grootschalig en complex proces. Die complexiteit brengt het risico mee dat zaken over het hoofd worden gezien of dat gegevens verkeerd worden geïnterpreteerd. Om die reden heeft het college besloten een quickscan te laten uitvoeren op de gebiedsexploitatie. De parkeerexploitatie is hierin niet meegenomen, omdat daarop eind vorig jaar al een quickscan is uitgevoerd. Dit onderzoek wees uit dat er ten aanzien van de kostenneutrale parkeerexploitatie een reële inschatting is gemaakt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren