Katern

College verleent subsidie aan Vriendendienst

Het college van B & W van Nieuwegein stemt in met het verlenen van een subsidie aan Vriendendienst voor 2008. Het gaat om € 16.917 voor het begeleiden en vormen van maatjescontacten en € 20.000 voor het project ‘Maatje Groter.’Met het project ‘Maatje Groter’ worden groepsgerichte activiteiten georganiseerd. Het college wijst de aanvraag voor de subsidie van € 25.806 voor... Lees meer

College stemt in met begroting BRUL

Het college stemt in met de begroting 2005 van de Brandweer Regio Utrechts Land (BRUL). In deze begroting geeft het BRUL aan te worden geconfronteerd met een aantal nieuwe wettelijke verplichtingen die in 2005 moeten zijn nagekomen. Het gaat om de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Kwaliteitsverbetering Rampenbestrijding en meer specifiek om de te formeren ´Veiligheidsregio´. Dat houdt in... Lees meer

College beantwoordt brief PGN over leegstand kantoorpanden

De Stadspartij PGN heeft het college een aantal schriftelijke vragen gesteld over de leegstand van kantoorpanden en eventuele transformatiemogelijkheden (omzetten van kantoorpanden in een andere bestemming). Het college geeft in haar antwoord aan dat er op dit moment geen sprake is van structurele leegstand. Mocht dit in de toekomst in bepaalde delen van Nieuwegein toch voorkomen, dan staat het het... Lees meer

College bevestigt handhaving Van Heukelumstraat 2a

Op 5 maart 2002 heeft de gemeente besloten handhavend op te treden tegen de activiteiten op het perceel aan de Van Heukelumstraat2a (voorheen ook bekend als ´Classic Toys´), omdat de activiteiten in strijd zijn met het bestemmingsplan. Met dat besluit, kwam de gemeente terug op haar eerdere besluit om niet te handhaven op grond van het bestemmingsplan. Tegen het laatstgenoemde... Lees meer

De politiek maakt dit seizoen een nieuwe start.

Het nieuwe college brengt na een periode van inwerken zijn eerste eigen voorstellen in de politieke ring. Tijdens de eerste inwerkperiode heeft het college er voor gekozen om intensief in contact te treden met de Nieuwegeinse bevolking en de maatschappelijke instellingen. Ik kreeg van heel veel kanten complimenten over de manier waarop dit college de communicatie oppakt en Nieuwegein bij... Lees meer

Gescheiden afvalinzameling is geflopt en te duur

De inzameling van gescheiden afval in Nieuwegein is behalve geflopt ook nog eens te duur volgens de Rekenkamercommissie in haar rapport.Twee jaar geleden plaatste Nieuwegein ondergrondse containers om meer gescheiden afval in te zamelen  Klik hier voor een filmpje van de opening van de eerste container door voormalig wethouder Corrie van Rooijen. Nieuwegein zou ongeveer 70 kilo oud papier per inwoner moeten inzamelen, maar haalt in... Lees meer

Mogelijk toch 800 stoelen voor theater

Nieuwegein gaat onderzoeken of theater De Kom toch 800 stoelen groot kan worden. Eerder liet het college weten dat er slechts geld is voor een theater van 600 stoelen. Het college wil nu, op verzoek van de gemeenteraad, bekijken of er sponsoren kunnen worden gevonden die de uitbreiding willen financieren. Als er meer stoelen komen kan het theater plaats bieden... Lees meer

Goede score in onderzoek naar ´verbonden partijen´

De provincie Utrecht heeft de paragraaf ´verbonden partijen´ in de gemeentelijke begrotingen van Nieuwegein voor 2006 onderzocht. In deze paragraaf geven de colleges inzicht in ontwikkelingen en voornemens ten aanzien van zogeheten ´verbonden partijen.´ Verbonden partijen zijn instellingen waar de gemeente Nieuwegein zowel een bestuurlijk als een financieel belang in heeft.De gemeente Nieuwegein heeft in dit onderzoek de hoogste score... Lees meer
Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk