PvdA wil alsnog een onderzoek naar conflict Bakhtali

In een brief aan burgemeester Cor de Vos laat de PvdA fractie weten aan te dringen op een onderzoek naar het conflict tussen Bakhtali en de PvdA. Zij schrijven:
‘Eerder deze week maakte mevrouw Bakhtali bekend dat zij de Commissaris van de Koningin gevraagd heeft onderzoek te doen naar onze handelswijze in het conflict dat is ontstaan tussen haar en de PvdA-fractie. In de Raadsvergadering afgelopen woensdag bleek de Raad het met ons eens te zijn, dat het hier om een interne aangelegenheid van de PvdA gaat. In een publicatie van Ons Nieuwegein van vandaag nemen de beschuldigingen van mevrouw Bakhtali in onze richting bizarre vormen aan. Met name haar suggestie, dat gedreigd zou zijn de subsidie aan de SWN vanwege dit conflict stop te zetten, kan niet onweersproken blijven.Met deze onheuse aantijging brengt zij niet alleen onze geloofwaardigheid in het geding, maar beschadigt zij moedwillig het aanzien van het politieke bestuur. Om die reden verzoeken wij u alsnog het door mevrouw Bakhtali gevraagde onderzoek naar onze handelwijze ter hand te nemen en erop toe te zien dat dit grondig wordt uitgevoerd.’ Klik hier voor de brief.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk