Politiek debat op ‘Avond van de Raad’ van 14 mei 2020

Donderdag 14 mei aanstaande staat vooral in het teken van politiek debat tijdens ‘De Avond van de Raad’. Op de agenda staan twee raadsvoorbereidende onderwerpen.

Sportpark Parkhout-Zandveld
Afgelopen donderdag 7 mei stond in het licht van de meesprekers. Deze avond staat het politieke debat centraal met alleen de fracties en het college. Alle bijdrages van 7 mei kan de raad hier dan in meenemen, voordat het voorstel 28 mei voor besluitvorming naar de raadsvergadering gaat.

Intermezzo 
Tussen de onderwerpen door wordt de raad geïnformeerd over kleine asbestdaken.

Regionale Energie Strategie (RES)
In het nationaal Klimaatakkoord is vastgelegd dat Nederland in 2030 de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 met tenminste 49% en in 2050 met 95% teruggedrongen heeft. In het Klimaatakkoord werken het Rijk, decentrale overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen uit hoe de nationale doelstelling voor 2030 gaan halen. Hierin is afgesproken dat gemeenten, provincies en waterschappen in dertig regio’s invulling geven aan ‘hun’ deel van de nationale opgave in Regionale Energiestrategieën (RES).

Binnen de U16, vier waterschappen (in U16 gebied) en de provincie Utrecht wordt samengewerkt om tot een Regionale Energiestrategie U16 te komen. Vanavond wordt een tussenstap voorgelegd in de vorm van een ontwerp RES.

Tot slot
Wil je meespreken bij de RES? Meld je dan uiterlijk 24 uur vooraf via griffie@nieuwegein.nl. Alle vergaderstukken zijn hier te vinden en live meekijken kan via www.nieuwegeinseraad.live/stream.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren