Paddentrek weer begonnen

Zodra de lente start trekken de padden van hun overwinteringsgebied weer naar hun broedgebied. Vaak ligt dat aan de overkant van een weg. Padden zijn geen dieren die zich snel verplaatsen waardoor ze helaas vaak slachtoffer zijn van fietsers en gemotoriseerd verkeer.

Paddenschermen
Dit jaar helpen we de Nieuwegeinse padden een handje om te zorgen dat ze veilig naar hun broedplaats kunnen. We hebbend eind maart op 2 locaties zogeheten paddenschermen geplaatst. Dit zijn lage rubberen randen die we op een goede meter van de weg af plaatsen en waarlangs aan de groene kanten om de (om en nabij) 20 meter een emmer ingegraven wordt. Iedere emmer heeft een gaatje onderin om regenwater weg te laten lopen. De padden lopen langs het scherm op zoek naar een plek om over te steken en vallen daardoor in de emmer. Vervolgens kunnen de padden aan de overkant weer vrijgelaten worden en vinden ze veilig hun weg naar hun broedplaats.

Na het plaatsen van de schermen vonden binnen 24 uur de eerste 76 padden hun weg al naar het scherm en de emmers. En afgelopen weekend zijn er bijna 250 padden overgezet.

Hulp van bewoners
‘De paddentrek duurt meestal tot eind april, dan hebben alle padden hun weg weer gevonden en kunnen we binnenkort weer een hoop jonge padden tegemoetzien. Voor het overzetten van de padden hebben we afspraken gemaakt met een aantal bewoners. Zij zetten dagelijks de padden over. Voor Oudegein zoeken we nog naar vrijwilligers. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, neem dan contact met ons op via 14 030.’

Raak geen padden aan met blote handen
Padden zijn namelijk ook drager van het herpes 3 virus. Een virus dat bij kinderen waterpokken kan veroorzaken en bij volwassenen kan leiden tot gordelroos. Om deze reden is er ook voor gezorgd dat de mensen die de padden overzetten handschoenen hebben. De padden worden overgezet met de emmer, maar mocht er één net naast de emmer komen en deze met de hand opgetild moet worden, dan kunnen de padden met de handschoenen veilig aangeraakt worden.

Wethouder John van Engelen met de eerste emmer met padden om over te zetten

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk